Om Olu

Grundlæggeren af Robco Consulting, erhvervspsykolog Olu Robbin-Coker, har en fortid i Afrika, England og Skotland, men er i dag fast forankret i Holstebro.

Om Olu Robbin-Coker

Erhvervspsykolog

Jeg dimitterede som Cand.psych fra Aarhus Universitet i 2013 og fik tre år senere autorisation fra psykolognævnet, så jeg i dag kan kalde mig Cand. Psych. Aut. Til daglig kalder jeg mig erhvervspsykolog, men den formelle titel er arbejds- og organisationspsykolog. Som sådan arbejder jeg med forskellige problemstillinger på arbejdspladser og i organisationer.

Fra 2013 til 2021 har jeg arbejdet i konsulenthuset Human House i Holstebro med speciale i psykisk arbejdsmiljø samt ledelses- og organisationsudvikling.

Olu Robbin-Coker – Min historie

Jeg flyttede til Danmark med min danske hustru, Ester, i 2009. Oprindeligt stammer jeg fra Sierra Leone, men jeg flyttede som 15-årig til England for at gennemføre, hvad der svarer til en dansk studentereksamen på kostskolen Aldenham School i Watford. Årene fra 1995 til 1999 brugte jeg på at tage en single honors degree i psykologi ved University of St. Andrews i Skotland.

De følgende år arbejdede jeg dels som underviser og dels som en del af et nationalt lederteam i en stor organisation.

Efter at have været ansat som erhvervspsykolog i et dansk konsulenthus i en årrække, har jeg i 2021 besluttet mig for at starte mit eget konsulentfirma – Robco Consulting. Her arbejder jeg med coaching og supervision, ledercoaching, lederudvikling, organisationsudvikling, forandringsledelse, psykisk arbejdsmiljø, procesfacilitering, konflikthåndtering, personlighedsprofiler, stresshåndtering og teambuilding. Jeg benytter ofte flere af de forskellige værktøjer, når jeg løser en given opgave.

“Olu har fremmet personalets trivsel, gennem sin faglighed og formidling”

Hvorfor arbejde med mig?

Jeg har fortsat base i Holstebro, men nu arbejder jeg som selvstændig erhvervspsykolog og rådgiver i Robco Consulting. Uddannelsesmæssigt har jeg lagt en række kompetencer oveni den formelle uddannelse. Det har været indenfor coaching og supervision, ledercoaching og udvikling, organisationsudvikling og forandringsledelse, psykisk arbejdsmiljø, procesfacilitering, konflikthåndtering, stresshåndtering, teambuilding og arbejdet med personlighedsprofiler som MBTI og EQI 2.0.

Kort sagt, så ved jeg hvilke knapper, der skal skrues på, for at skabe en sund medarbejderkultur i din organisation.

Uddannelser & certificeringer

Uddannelsesmæssigt har jeg lagt en række kompetencer oveni den formelle uddannelse. Det har været indenfor coaching og supervision, ledercoaching og udvikling, organisationsudvikling og forandringsledelse, psykisk arbejdsmiljø, procesfacilitering, konflikthåndtering, stresshåndtering, teambuilding og arbejdet med personlighedsprofiler som MBTI og EQI 2.0.

 • Autoriseret psykolog
 • EMCC-akkrediteret systemisk coach uddannelse
 • Leadership Versatility Index® 360º (LVI) – 360 leder evaluering
 • Effect-modellen – for ledergruppe udvikling
 • MBTI 1® (Typeindikator – personlige præferencer, gruppeprofiler)
 • MBTI 2® (Typeindikator – personlige præferencer, gruppeprofiler)
 • Prosci Adkar Changement management certificering
 • Forsvars konfliktmægler uddannelse godkendt af center for konfliktløsning
 • EQi 2.0/EQ360 – Emotional Intelligence Inventory
 • Jung Based Type Indicator (JBTA) fra Brøgger erhvervspsykologerne
 • Teamdiamanten fra Brøgger erhvervspsykologerne
 • Uddannelse i forandringsledelse og proceskonsultation fra LEAD enter next level

Olu Robbin-Coker

Erhvervspsykolog

Workshop deltagere

Workshops

Bøger udgivet

Års erfaring

Coaching & samtaler

Gennem personlige samtaler, går vi i dybden med dine udfordringer, hvor jeg coacher dig til bedre trivsel og præstation.

Teamudvikling

Supervision og gruppecoaching forbedrer medarbejdernes effektivitet, arbejdsglæde og motivation.

Organisations-udvikling

Som konsulent bidrager jeg med at igangsætte og følge de processer, der for eksempel medfører forandringer i organisationen.

Vidensdeling & blogindlæg

Covid-19 senfølger på arbejdspladsen

Covid-19 har givet adskillige danskere ubehagelige senfølger, men arbejdspladser er også blevet ramt af senfølger i kølvandet på epidemien – de tager sig bare anderledes ud. Af erhvervspsykolog, Cand. Psych. Aut. Olu Robbin-Coker, Robco Consulting. 01/10/21 Corona...

Nyhedsbrevet for ledere

Ugentlige tips til en bedre kultur & trivsel i din organisation