Trivselskompas

Forbedr dit arbejdsmiljø og sikr overholdelse af lovgivningsmæssige krav med TrivselsKompasset – en fleksibel og skræddersyet løsning til håndtering af arbejdspladsvurderinger (APV) og medarbejdertrivselsundersøgelser (MTU).

2 udfordringer

Oplever du disse udfordringer?

Mange virksomheder står over for udfordringer med gennemførelsen og opfølgningen på lovpligtige arbejdspladsvurderinger (APV) og medarbejdertrivselsundersøgelser (MTU).

Uden Trivselskompasset risikerer jeres arbejdsmiljø at forblive utilstrækkeligt, hvilket resulterer i høj medarbejderomsætning og lavere produktivitet. Et sikkert og støttende arbejdsmiljø er essentielt for, at medarbejdere kan trives og yde deres bedste.

r

Arbejdsplads-vurderinger (APV)

Mange virksomheder kæmper med komplekse arbejdspladsvurderinger (APV) og ineffektiv datahåndtering. Dette kan føre til oversete arbejdsmiljøproblemer og reduceret produktivitet. Jeg gør APV-processen enkel og effektiv.

R

Sådan kan jeg hjælpe

Robco Consulting tilbyder skræddersyede løsninger, der gør APV- og MTU-processerne enkle og effektive. Jeg tager hånd om hele processen fra dataindsamling og analyse til implementering af handlingsplaner. Med min ekspertise sikrer vi, at jeres virksomhed ikke kun overholder lovgivningen, men også opnår et forbedret arbejdsmiljø og øget medarbejdertrivsel.

r

Medarbejdertrivsels-undersøgelser (MTU)

Mange virksomheder kæmper med lave svarprocenter og vanskeligheder ved dataanalyse i medarbejdertrivsels-undersøgelser (MTU). Dette kan føre til utilfredse medarbejdere og lav produktivitet. Jeg gør MTU’er effektive og handlingsorienterede.

Fordelene ved Trivselskompasset

Fordelene ved Trivselskompasset

Fleksibelt

Jeg tilbyder løsninger, der skræddersys til jeres specifikke behov og udfordringer. Uanset hvor meget hjælp i har brug for.

+20 års Erfaring

Min erfaring sikrer, at I overholder alle lovkrav og implementerer best practices for et sundt arbejdsmiljø.

Værdiskabelse

Ved at adressere arbejdsmiljøproblemer effektivt skaber vi en kultur, hvor medarbejderne trives og er engagerede.

Hvad er Trivselskompasset?

Trivselskompasset er værktøjet vi bruger til at skabe et bedre arbejdsmiljø og fremme en kultur af trivsel og produktivitet.

Med mine +20 års erfaring sørger jeg for, at din virksomhed overholder lovkravene og samtidig opnår en mærkbar forbedring i medarbejdertrivslen.

Sådan gør jeg

Jeg følger en struktureret og omfattende proces for at sikre, at jeres virksomhed opnår de bedste resultater inden for arbejdsmiljø og medarbejdertrivsel. De fem faser guider jer fra indledende undersøgelse til implementering og løbende support, alt sammen skræddersyet til jeres specifikke behov.

1) Undersøgelse

Jeg starter med en dybdegående undersøgelse af jeres nuværende arbejdsmiljø. Dette inkluderer både kvantitative metoder som tilpassede spørgeskemaer og kvalitative metoder som interviews og fokusgrupper, skræddersyet til jeres specifikke behov.

2) Dataanalyse

Data indsamlet fra undersøgelsen analyseres grundigt for at identificere nøgleområder for forbedring. Jeg anvender avancerede analytiske teknikker for at få en præcis forståelse af medarbejdertrivslen og de bagvedliggende årsager til problemerne.

3) Tilbagemelding

Resultaterne præsenteres i en detaljeret rapport med klare, handlingsorienterede anbefalinger. Jeg tilbyder både skriftlig og mundtlig tilbagemelding for at sikre, at alle relevante deltagere forstår fundene og de foreslåede næste skridt.

i

4) Handleplan

I tæt samarbejde med jeres team udvikler jeg en skræddersyet handleplan, der adresserer de identificerede udfordringer. Planen inkluderer specifikke tiltag, tidsfrister og udpeger ansvarlige personer for at sikre en effektiv og tidsmæssig implementering.

w

5) Implementering

Jeg støtter aktivt jeres virksomhed gennem implementeringsfasen, som kan omfatte workshops, træning og andre relevante tiltag. Mit engagement slutter ikke her; jeg tilbyder løbende support for at sikre varige forbedringer i både trivsel og produktivitet.

Hør hvad mine kunder siger

"Olu er en fremragende formidler"

Olu holdt et oplæg for 50 medarbejdere med humor og stor indsigt i både arbejdslivets og privatlivets potentialer og udfordringer. Han er faglig funderet og en fremragende formilder. Olus tilgang tager udgangspunkt i at vi er hele mennesker der skal finde trivsel og mental sundhed. Hans passion for det gode arbejdsliv smitter af og inspirerer til at arbejde med de ting, der fylder og dræner. Med konkrete eksempler og vejledninger åbnede han vores øjne for, hvor problemerne viser sig og alle de muligheder der er for aktivt at forandre eller finde accept af vilkår.

Carsten Linde Sørensen
Skoleleder, Den Kristne Friskole i Holstebro

"Olu er meget nærværende"

Olu har flere gange holdt foredrag for vores arbejdsmiljøorganisation og i vores enheder. Olu er meget vidende, nærværende og humoristisk – såvel når han holder oplæg for 30 som for en fuld sal med 250 personer. Han har beriget os med oplæg under brede temaer som godt psykisk arbejdsmiljø og social kapital samt mere ”smalle” oplæg om alene-arbejde. Olu formår at give temaerne en faglig dybde uden at det bliver for teoretisk, derfor vil jeg varmt anbefale Olu!

Lotte Holck Jensen
HR-Udviklingskonsulent i HR & Kommunikation Ringkøbing-Skjern Kommune

"Fantastisk oplægsholder"

Olu har været keynote speaker på den internationale dag, der afvikles for alle VIA uddannelsernes førsteårsstuderende. Han bidrager med gode pointer på den internationale dag, der har det interkulturelle møde som tema. Olu formidler meget kompetent, og de studerende giver rigtig gode tilbagemeldinger på hans oplæg. Han forstår at få humor og relevante gode historier flettet ind i sine oplæg. Vi anbefaler ham meget varmt som oplægsholder vedrørende emnet om det interkulturelle møde.

Anne Lise Voss
Uddannelsesleder. VIA Ergoterapeutuddannelsen, Campus Holstebro

"Jeg ser altid frem til vores samarbejde"

Olu har i vores samarbejde altid repræsenteret høj faglig kvalitet og refleksion med både gennemslagskraft, tydelig og nysgerrig kommunikation og ikke mindst ordentlighed. Jeg ser altid frem til vores samarbejde og giver hermed de bedste anbefalinger.

Maria Lund Madsen
Center Leder – Lemvig Kommune

"De studerende giver meget positive tilbagemeldinger"

Vi har en del gange haft Olu som gæstelærer til undervisningen på Socialrådgiveruddannelsen, VIA University College. De seneste år har han undervist på modulet, der har fokus på organisationer, hvor han har givet et oplæg om personprofiler. Han er en kompetent formidler, der leverer fagligt relevant stof, krydret med humor og egne erfaringer. De studerende har fået brugbar viden og giver meget positive tilbagemeldinger – også en del tid efter, de har modtaget hans undervisning. Jeg kan på det varmeste anbefale Olu Robbin-Coker som oplægsholder.

Alice Fredsgaard Thams
Lektor, Cand.Psych., International vejleder VIA Socialrådgiveruddannelsen, Campus Holstebro

"Olu fremmer personalets trivsel"

Olu tager udgangspunkt i at sætte fokus på forskelligheder i teamet. Han formår at vende forskelligheder til positive og udviklende konstruktioner. Samtidig formår Olu at skabe bevidsthed i teamet om nødvendigheden af det enkelte individs plads i det faglige team.
Olu er effektiv til at definere præcise arbejdspunkter i teamet og giver den faglige og personlige sparring, der sætter den ønskede proces i gang. Han udviser menneskelig og faglig indsigt samt respekt for den enkelte og for teamet som helhed.
Den faglige bevidsthed og faglige stolthed er han i stand til at udvikle, og det skaber vilje til at sætte fokus på selve kerneopgaven og engagement hos medarbejderen.

Carsten Hornshøj Poulsen & Line Rasmussen
Institutionsleder & Arbejdsmiljørepræsentant

"Jeg vil anbefale Olu til alle virksomheder!"

Efter teambuildingen er det nu muligt at tale åbent om hinandens personligheder (styrker) internt på kontoret. Vi er blevet klar over og har fået sat ord på vores forskellige personligheder, så vi kan arbejde positivt og respektfuldt med forskellighederne. Jeg var bekymret for, om der ville komme et praktisk udbytte af teambuilding. Det kom der i høj grad, resultatet er meget brugbart efterfølgende. Jeg vil anbefale Robco Consulting til alle virksomheder, der har medarbejdere, som skal samarbejde, har brug for professionelt at få sat ord på hinandens personligheder, så de kan bruges respektfuldt og konstruktivt til gavn for virksomheden og til gavn for medarbejdernes trivsel.

Henrik Lund
Statsautoriseret revisor, Klar Revision

"Den helt rette blanding af humor, alvor, teori og eksempler"

Vi har fået et sprog og nogle modeller for og til de omstændigheder og udfordringer, som vi står i. Både kollektivt og individuelt. Før var jeg bekymret for om oplæggene ramte plet i forhold til den brede målgruppe i organisationen, men stort set alle har taget noget med sig fra de workshops/oplæg, der har været. Det har været godt at hente “kendt” hjælp ind udefra. Jeg anbefaler Olu til alle store og små organisationer og individer, der står i forandringer, pres, mistrivsel eller bare har brug for en måde at tale om arbejdsliv på. Der har været den helt rette blanding af humor, alvor, teori og eksempler hver gang.

Line Simonsen
Rektor, VUC Holstebro-Lemvig-Struer

"Vi har fået større åbenhed i teamet og tydelighed i kommunikationen"

Vi har fået større åbenhed i teamet og tydelighed i kommunikationen. Før var jeg bekymret for om han kunne få alle med, men Olu har en evne til at sætte sig i både teamets og mit sted. Vi har også fået øget bevidsthed og fokus på teamsamarbejdet. Jeg kan anbefale Olu til ethvert team der gerne vil blive bedre sammen. Han er også sjov og hyggelig.

Anja Klok Schou
Leder af Den Boligsociale Helhedsplan, Lejerbo Holstebro

 

"Jeg vil anbefale Olu til afdelinger og medarbejdergrupper"

Vi har fået redskaber til håndtering af høje følelsesmæssige krav og fokusering på forebyggelse af stress og belastningssymptomer. Jeg var bekymret for at medarbejderne ikke havde overskud til at være positivt deltagende, men Olus’ evne til, at formidle og motivere deltagerne, gjorde at vi har fået et fælles sprog for at tale om de følelsesmæssige krav og værktøjer til, at arbejde med dem. Jeg vil anbefale Olu til afdelinger og medarbejdergrupper der har samme udfordring – hvor krav har været for høje i en længere periode. God fornøjelse – Vi benytter også Olu til supervision og det er rigtig god kvalitet der ydes.

Lillian Skovby Storbank
Afdelingsleder, Holstebro Kommune, Familiesektionen

"Det bedste oplæg vi har haft udefra"

Olu holdt et oplæg for studerende om samarbejde i grupper, på alle vores uddannelser Oplægget var godt – noget nogle studerende refererer til som et af de bedste oplæg udefra de har haft. Flere studerende har henvist til oplægget/workshoppen, når gruppesamarbejder har været diskuteret – deltagerne synes udbyttet var stort. En god måde at tale med de studerende som samarbejde i grupper og en bekræftelse på at det kan betale sig at arbejde med samarbejde – også hvordan konflikter undgås eller løses. Oplægget var ikke kun godt på grund af det du sagde, men rigtig meget på grund af den måde du hold oplægget på. Du giver rigtig meget af dig selv i oplægget, du er ikke bange for at bruge gode eksempler og du har en rigtig god humor som griber de studerende, og får dem til at huske oplægget i meget lang tid.

Jeanette Hedegaard Nielsen
Lektor EAMV – Erhvervsakademi Midt Vest 

"Olu har en smittende gejst og engagement"

Vi har samarbejdet med Olu i mange forskellige sammenhænge og er aldrig blevet skuffet. Olu er god til at spore sig ind på, hvad vi har brug for. Olu er en nærværende og god formidler. Der er god veksling mellem faglige input, humoristiske indslag og inddragelse.
Olu har blandt andet hjulpet med udvikling af GRUS-materiale. Det har gjort, at vi rent faktisk har fået gennemført GRUS-samtaler i flere teams i vores center. GRUS-samtalerne har været et nyttigt supplement til de mere traditionelle MUS-samtaler. GRUS-samtalen har bidraget til at identificere, hvilke udviklingspunkter, der skulle arbejdes med og hvordan – og har dermed forbedret samarbejdet og kommunikationen i de enkelte teams. Det har alt i alt haft en positiv effekt på gruppedynamikken. Jeg var bekymret om vi rent faktisk fik udarbejdet et konkret materiale, der kunne anvendes i resten af organisationen.

Kristina Soltanizadeh Krohn
Centerleder Holstebro kommune, Center for social indsats  

"Olu brænder for det"

Selve udviklingsprocessen har åbnet op for muligheden for at skabe forandring – og forandringen er mærkbar – processen har bl.a. skabt åbenhed, forståelse for forskelligheder samt en større forståelse af, hvor vigtigt det kollegiale samarbejde er, når kerneopgaven skal løses. Inden vi startede samarbejdet, var jeg bekymret for hvordan processen ville blive modtaget hos medarbejderne, idet der tidligere har været forsøgt med ekstern konsulentbistand i forhold til arbejdsmiljøet. Men det har været fantastisk at opleve en erhvervspsykolog, som brænder lige så meget som mig selv for at sætte gang i en positiv udviklingsproces – til gavn for alle. Der var muligheden for sparring under hele processen, og jeg kunne træde uden for arenaen – og observere medarbejdergrupperne. Jeg vil anbefale Robco Consulting til organisationer, som kalder på en professionel og autentisk erhvervspsykolog.

Anette Overgaard Christensen
Afdelingsleder, Lemvig Døgncenter, Labyrinten

"Jeg vil anbefale Olu til ledere, medarbejderteams og organisationer""

Olu har hjulpet med ledelses sparring samt organisationsudvikling, hvor der udarbejdes et konkret “produkt” og der arbejdes med processer på forskellige niveauer – til gavn for både den enkelte og for organisationen som helhed.

I samarbejdet var der respekt – både i tilgangen/metoden som i kontaktfladen/relationen. Viden og problemløsning var også værdsat. Med Olu er der tale om et samarbejde præget af stor empati og indlevelsesevne. Der er tale om dygtighed og kreativitet i opgaveløsningen, og tilgangen er båret af respekt med glimt i øjet.

Jeg vil anbefale Olu til den enkelte leder – til et medarbejderteam – til organisationer der skal arbejde med organisationsudvikling.

Anette Holm
Socialchef, Holstebro Kommune

Sådan kommer vi i gang

 

w

1) Book en samtale

Kontakt mig for en uforpligtende samtale og oplev, hvordan Trivselskompasset kan forvandle jeres arbejdsmiljø.

2) Vælg din løsning

Efter den indledende samtale præsenterer jeg skræddersyede løsninger, der passer til jeres specifikke behov og udfordringer.

R

3) Opstart

Jeg hjælper med at implementere den valgte løsning og er der gennem hele processen for at sikre varige forbedringer.

Olu Robbin-Coker

Erhvervspsykolog

Workshop deltagere

Workshops

Bøger udgivet

Års erfaring

Ofte stillede spørgsmål (FAQ)

 

Hvad er TrivselsKompas?

TrivselsKompas er en omfattende service designet til at hjælpe virksomheder med at gennemføre arbejdspladsvurderinger (APV) og medarbejdertrivselsundersøgelser (MTU). Jeg tilbyder skræddersyede løsninger, der forbedrer arbejdsmiljøet og sikrer overholdelse af lovkrav.

Hvordan kan TrivselsKompas hjælpe min virksomhed?

Jeg hjælper med hele processen fra dataindsamling og analyse til udvikling og implementering af handlingsplaner. Dette sikrer, at I ikke kun overholder lovgivningen, men også skaber et sundt og produktivt arbejdsmiljø.

Hvad indebærer jeres undersøgelse?

Undersøgelsen involverer både kvantitative metoder som tilpassede spørgeskemaer og kvalitative metoder som interviews og fokusgrupper. Denne omfattende tilgang sikrer, at vi får et fuldt billede af de udfordringer, I står overfor.

Hvordan analyserer I dataene?

Jeg anvender avancerede analytiske teknikker for at identificere nøgleområder for forbedring. Dette giver os en præcis forståelse af medarbejdertrivslen og de bagvedliggende årsager til eventuelle problemer.

Hvad koster det?

Prisen er afhængig af forløbet. Kontakt mig for et tilbud baseret på dit behov. 

Hvad indeholder jeres tilbagemelding og afrapportering?

Jeg præsenterer resultaterne i en detaljeret rapport med klare, handlingsorienterede anbefalinger. Jeg tilbyder både skriftlig og mundtlig tilbagemelding for at sikre, at alle relevante interessenter forstår fundene og de foreslåede næste skridt.

Hvordan udvikler I en handleplan?

I tæt samarbejde med jeres team udvikler jeg en skræddersyet handleplan, der adresserer de identificerede udfordringer. Planen inkluderer specifikke tiltag, tidsfrister og udpegede ansvarlige personer for at sikre en effektiv implementering.

Hvilken support tilbyder I under implementeringen?

Jeg støtter aktivt jeres virksomhed gennem implementeringsfasen med workshops, træning og andre relevante tiltag. Mit engagement inkluderer løbende support for at sikre varige forbedringer i både trivsel og produktivitet.

Hvordan kommer vi i gang?

1) Book en samtale

Kontakt mig for en uforpligtende samtale og oplev, hvordan Trivselskompasset kan forvandle jeres arbejdsmiljø

2) Vælg din løsning

Efter den indledende samtale præsenterer jeg skræddersyede løsninger, der passer til jeres specifikke behov og udfordringer.

3) Opstart

Jeg hjælper med at implementere den valgte løsning og er der gennem hele processen for at sikre varige forbedringer.

Nyhedsbrevet for ledere

Ugentlige tips til en bedre kultur & trivsel i din organisation