Workshops & foredrag

Der gør en forskel på din arbejdsplads!

Workshops & foredrag indenfor mine 5 hovedområder

Forandring & organisationsudvikling

Ledelse & ansvar

Trivsel & psykisk arbejdsmiljø

w

Kommunikation

Samarbejde

Skræddersy en workshop

Under hvert hovedområde kan jeg gå i dybden med mere specifikke emner, og I bestemmer selv, om I ønsker at binde an med en workshop på to til syv timer, eller I hellere vil nøjes med en smagsprøve på emnet i form af et ca. halvanden timers langt foredrag.

Foredrag består normalt af et længere oplæg med mulighed for, at deltagerne kan stille spørgsmål til sidst. Workshops er typisk en blanding af oplæg, drøftelser, øvelser og masser af muligheder for at stille spørgsmål.
Såvel workshops som foredrag kan arrangeres på jeres egen arbejdsplads eller i Nupark i Holstebro, hvor Robco Consulting har domicil. Er jeres behov særligt stort, kan emnerne udfoldes i temadage eller egentlige kurser på såvel virksomhedsplan som på individ niveau.

Workshop deltagere

Workshops

Bøger udgivet

Års erfaring

Trivselstrekanter

På en og samme tid skaber trivselstrekanter robusthed, fremmer arbejdspladsens trivsel og er et instrument, der kan sørge for, at I undgår stress. Trivselstrekanter er Robco Consultings eget koncept, som allerede er benyttet på mange arbejdspladser. Populært beskrevet handler det om at lære, hvordan man får øje på stress. Det gælder stress hos sig selv, men det gælder også kolleger.

Konkret:

 Du får mere viden om stress
 Du lærer at forstå stress
 Vil forstå årsagerne til stress i privatliv og på arbejdet
 Bliver i stand til at forebygge og håndtere arbejdsrelateret stress
 Undervises i teknikker til at tackle problemer, der er forbundet med stress som f.eks.: angst, depression, panik, dårlig søvn, dårligt velvære, lav selvtillid og lavt selvværd.

Stress, forandring & kulturchok

I en verden, der ændrer sig hurtigt, taler mange om stress og forandring. Har du også oplevet forskellige forandringer på dit arbejde, f.eks. omstrukturering, besparelser eller et nyt computersystem? Har du selv søgt et job, hvor der blandt andet står, at ”ansøgere skal være forandringsparate”? Vil du have hjælp til at forbygge stress på din arbejdsplads? Vil du være bedre til at trives under forandringer, både på dit arbejde og i privatlivet? Her ser vi på, hvordan jeg selv har håndteret stress og forandringer – især den store forandring at flytte til Danmark.

Konkret:

 Forståelse for sammenhæng mellem stress og forandring
 Værktøj til at håndtere stress
 Forklaring på, hvad forandring gør ved mennesker
 Konkrete modeller om stress og forandring
 Tips til at øge din forandringsparathed og reducere stress
 Bedre evner til at håndtere forandring

Resiliens, robusthed og stressforebyggelse

I en verden, der og stiller flere og flere krav til os, har vi brug for en fremgangsmåde og nogle redskaber til at kunne trives på arbejde. Det handler om at forstå, hvordan et arbejde med høje følelsesmæssige krav kan påvirke os, og hvordan resiliensbegrebet og tilhørende værktøjer kan give os en metode og konkrete redskaber til at håndtere de udfordringer, der kommer, så vi trives på vores arbejde og undgår stress og udbrændthed.

Konkret:

 Hvad er vigtigt for vores trivsel på arbejde?
 Hvordan bliver vi påvirket af forskellige belastningsfaktorer på arbejde?
 Hvordan kan vi forbygge og håndtere stress og udbrændthed?
 Hvad kan jeg gøre for at booste min resiliens/robusthed?

Anerkendende kommunikation & feedback

Det handler om, hvordan kommunikation af vigtig for samarbejde og fælles løsning af kerneopgaven. Vi vil undersøge hvordan personlighed påvirker kommunikationsstil og kigge på nogle generelle kommunikationsprincipper med særlig fokus på en anerkendende tilgang til kommunikation. Vi vil også lære om, hvordan feedback kan bidrage til godt samarbejde og læring.

Konkret:

 Hvad fremmer god kommunikation?
 Hvordan hænger personlighed og kommunikation sammen?
 Hvordan kan jeg sige ting på en god måde?
 Hvilke faktorer påvirker kommunikation og feedback?
 Hvordan kan jeg give og modtage konstruktiv feedback?

Samarbejde i teams

Her stiller vi skarpt på, hvordan forskellighed bliver til en styrke frem for et problem. Der er fokus på, hvordan vi bygger relationelle broer gennem gensidig respekt for individuelle forskelligheder og god kommunikation. Vi vil også undersøge, hvad der er vigtig for velfungerende teams. Målet er blandt andet, at deltagerne bliver bedre til at samarbejde og til social støtte. Produktivitet, løsning af kerneopgaven, engagement, kommunikation og færre konflikter er andre overskrifter.

Konkret:

 Bedre samarbejde
 Bedre social støtte
 Færre konflikter
 Bedre produktivitet
 Bedre løsning af kerneopgaven
 Større engagement og team ånd
 Forbedret kommunikation

Gode kolleger er guld værd

Her sætter jeg fokus på stærke arbejdsfællesskaber og deres betydning for den mentale sundhed. Arbejdspladsen kan skabe rammerne for, at arbejdsglæde er muligt. Men det er altid den enkelte kollega, der har ansvaret for egen trivsel og som har pligt til at tage medansvar for den fælles trivsel. I kommer til at høre lidt om, hvad der er vigtig for vores mental sundhed, og hvordan dine kolleger kan være guld værd i forhold til psykisk arbejdsmiljø og trivsel.

Konkret:

 Hvad handler trivsel og arbejdsglæde om?
 Hvilke vigtige faktorer påvirker trivsel og arbejdsglæde?
 Hvordan kan social støtte bidrage til trivsel og arbejdsglæde?
 Hvordan kan jeg være guld værd for min kollega?

Fra verdens fattigste land til verdens lykkeligste – Den gode integration

Jeg tager jer med på en spændende og lærerig rejse gennem de tre kulturer, jeg har gjort til mine: Sierra Leone, Danmark og Storbritannien. Foredraget er en personlig fortælling om integration, tilpasning og kulturelle forskelligheder. Der er fokus på konkret læring om og tips til, hvordan man kan bidrage til den gode integration, samt hvordan man kan integreres i det danske samfund uden at miste sin identitet. Det bliver en blanding af historie, personlige eksempler, modeller og ideer til den gode integration.

Konkret:

 Perspektiver på, hvorfor konflikter og misforståelse opstår i mødet med anderledes kulturer
 Værktøjer til bedre samarbejde med folk der er anderledes end dem selv.
 Inspiration til og forståelse for den gode integration
 Motivation til at arbejde positivt med integration
 En opmuntrende og humoristisk tilgang til integration
 Hvordan man modtager og hjælper andre med at integrere sig

Følelsesmæssige krav & konflikthåndtering

I en verden, der stiller flere og flere krav til os, har vi brug for nogle redskaber til at kunne trives på arbejde – især når vi arbejder med mennesker. Her ser vi på, hvordan et arbejde med høje følelsesmæssige krav kan påvirke os, og hvordan konflikthåndtering i teori og praksis kan give os en fremgangsmåde og konkrete redskaber til at håndtere de udfordringer, der kommer.

Konkret:

 Hvad er vigtigt for vores trivsel på arbejde?
 Hvordan kan krav og ressource modeller hjælp os til at håndtere pres
 Hvordan bliver vi påvirket af følelsesmæssige krav og relationer på arbejde?
 Hvordan kan vi forstå konflikter?
 Hvordan kan vi forebygge og håndtere konflikter?

Håndtering af forandringer

I en verden, hvor forandring bliver både et vilkår og en nødvendighed, har vi brug for nogle redskaber til at kunne trives på arbejde. De skal kunne ruste deltagerne til at kunne forstå deres reaktion på forandringer som individer, men også som en gruppe. De vil blandt andet lære, hvordan vi kan finde fodfæste og spille med i forandringen, så vi kan trives på vores arbejde trods forandringerne.

Konkret:

 Hvordan bliver jeg som individ påvirket af forandringer?
 Hvordan bliver vi som organisation påvirket af forandringer?
 Skal man altid forvente modstand mod forandringer?
 Hvordan kan vi håndtere forandringer, så vi forbygger mistrivsel?
 Hvordan kan forskellige modeller (f.eks Prosci® ADKAR® Model) hjælpe til at fremme både personlig og organisatorisk forandring?

Svære samtaler

Mange af os har jobs, hvor det er nødvendigt at gennemføre svære samtaler ansigt-til-ansigt eller i telefonen. Det kan være samtaler, der ender i personlig kritik og ubehagelige konflikter. Her ser jeg på, hvordan og hvorfor, vi bliver belastet af svære samtaler. Vi vil undersøge psykisk arbejdsmiljø faktorer som konflikter, vold og trusler, høje følelsesmæssigt krav og krænkende handlinger. Vi ser på, hvordan vi kan forbygge og håndtere svære samtaler gennem bl.a. konflikthåndterings- og assertive kommunikationsprincipper.

Konkret:

 Hvordan og hvorfor bliver vi belastet af svære telefonsamtaler
 Hvordan kan vi forbygge og håndtere svære telefonsamtaler
 Hvad kan vi gøre for at reducere belastningssymptomer?
 Hvordan kan vi hjælpe hinanden efter en svære samtale ved brug af psykisk førstehjælp principper

Positiv psykologi

Begrebet positiv psykologi er udviklet af den amerikanske psykolog og forfatter Martin Seligmann. Efter flere års forskning i depression, besluttede han sig for at forske mere i lykke, fordi han nok blev klogere på depression, men ikke fandt nøglen til, hvordan man komme ud af depressionen og oplever livsglæden. Det har resulteret i en hel masse ny forskning, der har fortalt os om nøglen til velvære og lykke. Dette foredrag vil hjælpe dig til at få mere ud af dit liv og lære dig at være positiv.

Konkret:

 Hvad handler positiv psykologi om, og hvordan kan det hjælpe dig?
 Hvad giver trivsel og livsglæde?
 Hvilke faktorer er vigtige for livsglæde?
 Hvordan kan, flow, mindfulness mm. forbedre min livskvalitet?
 Hvordan kan jeg finde mening både i privatliv og på arbejde?

Trivsel og jobcrafting: Skab dit eget arbejdsmiljø

I dagens arbejdsmarked er der mange faktorer, der påvirker vores trivsel – f.eks. relationer arbejdsopgaver og forandring. Forskning inden for psykisk arbejdsmiljø har været optaget af, hvad det er, der gør en forskel. Det har vist sig, at jobcrafting blandt andet kan fremme trivsel og være forbyggende i forhold til mistrivsel og stress. Jobcrafting er de fysiske og kognitive forandringer, den enkelte foretager i forhold til sine arbejdsopgaver og de relationelle grænser i arbejdet. Der er tre fokusområder: Opgaven: Forandringer i de faktiske arbejdsopgaver. Kognitivt: De kognitive grænser i forståelsen af eget arbejde. Socialt: De interpersonelle grænser i forhold til arbejdets udførelse.

Konkret:

 Hvad handler trivsel om?
 Hvad siger positiv psykologi om trivsel
 Hvilke vigtige faktorer påvirker trivsel?
 Hvad er jobcrafting?

Psykisk førstehjælp

Formålet er her, at deltagerne bliver i stand til at forebygge eftervirkningerne fra en aktuel hændelse og forebygge psykiske belastninger på længere sigt.
Det er også en del af formålet, at den enkelte medarbejder eller leder skal opleve, at han eller hun er klædt på til at kunne tage hånd om en kriseramt kollega ved bl.a. at mestre psykisk førstehjælp.

Konkret:

 Kendskab til forskellen på stress og traumatisk stress
 I stand til at yde nødvendig psykisk førstehjælp
 Definitionen på en krise
 Hvilke krisereaktioner og symptomer kan forventes
 Hjælp til kollega, udsat for en traumatisk hændelse
 Hvornår er der brug for professional krisehjælp

Hvordan ved jeg, om jeg skal bruge en erhvervspsykolog?

Hvad er en erhvervspsykolog?

En erhvervspsykolog er en professionel, der anvender psykologiske principper og metoder til at forstå og forbedre menneskers trivsel og præstation på arbejdspladsen. Som erhvervspsykolog har jeg specialiseret mig i at hjælpe virksomheder og enkeltpersoner med at tackle forskellige udfordringer relateret til organisationsudvikling og psykisk arbejdsmiljø. Jeg arbejder med at forstå adfærd, motivation, kommunikation og arbejdsmiljø for at skabe positive forandringer og fremme trivsel på arbejdspladsen.

Hvordan ved jeg, om jeg har brug for hjælp?

Hvis I har ønsker om udvikling eller I oplever udfordringer på arbejdspladsen - stress, konflikter og problemer med kommunikation eller samarbejde, kan det være en god idé at søge hjælp fra en erhvervspsykolog. Jeg kan hjælpe med udviklingsproces og implementering af forandring. Andre gange kan det være svært at ved hvad det er der påvirker trivsel og produktivitet så kan jeg hjælpe dig med at undersøge og identificere og derefter håndtere de udfordringer, du står over for, og udvikle strategier til at forbedre trivsel og præstation på arbejdspladsen. Uanset om det drejer sig om stresshåndtering, konfliktløsning, lederudvikling eller andre arbejdsrelaterede spørgsmål, kan jeg tilbyde skræddersyede løsninger, der passer til jeres behov.

Arbejder du kun med store virksomheder?

Nej, jeg arbejder med både store og små virksomheder samt enkeltpersoner. Uanset størrelsen på din virksomhed eller din position i organisationen kan jeg hjælpe med at adressere dine udfordringer og støtte dig i at opnå dine mål. Jeg tilbyder skræddersyede løsninger, der er tilpasset jeres specifikke behov og ressourcer.

Tilbyder du løbende 1:1 kompetenceforløb?

Ja, jeg tilbyder individuelle kompetenceforløb, hvor vi kan arbejde tæt sammen for at udvikle og styrke dine kompetencer. Disse forløb er skræddersyet til at imødekomme dine unikke udfordringer og mål. Vi vil samarbejde om at identificere områder, hvor du ønsker at forbedre dig, og udvikle en handlingsplan for at nå dine mål. Gennem personlig coaching eller supervision vil jeg støtte dig i din personlige og faglige udvikling og hjælpe dig med at maksimere dit potentiale.

Hvad koster det at få din hjælp?

Priserne kan variere afhængigt af omfanget og typen af hjælp, du har brug for. Jeg tilbyder forskellige ydelser, der kan tilpasses dine specifikke behov og budget. Kontakt mig gerne direkte, så vi kan drøfte dine behov og præferencer, og jeg kan give dig en mere præcis prisoversigt baseret på din situation.

Hør hvad mine kunder siger

"Olu er en fremragende formidler"

Olu holdt et oplæg for 50 medarbejdere med humor og stor indsigt i både arbejdslivets og privatlivets potentialer og udfordringer. Han er faglig funderet og en fremragende formilder. Olus tilgang tager udgangspunkt i at vi er hele mennesker der skal finde trivsel og mental sundhed. Hans passion for det gode arbejdsliv smitter af og inspirerer til at arbejde med de ting, der fylder og dræner. Med konkrete eksempler og vejledninger åbnede han vores øjne for, hvor problemerne viser sig og alle de muligheder der er for aktivt at forandre eller finde accept af vilkår.

Carsten Linde Sørensen
Skoleleder, Den Kristne Friskole i Holstebro

"Olu er meget nærværende"

Olu har flere gange holdt foredrag for vores arbejdsmiljøorganisation og i vores enheder. Olu er meget vidende, nærværende og humoristisk – såvel når han holder oplæg for 30 som for en fuld sal med 250 personer. Han har beriget os med oplæg under brede temaer som godt psykisk arbejdsmiljø og social kapital samt mere ”smalle” oplæg om alene-arbejde. Olu formår at give temaerne en faglig dybde uden at det bliver for teoretisk, derfor vil jeg varmt anbefale Olu!

Lotte Holck Jensen
HR-Udviklingskonsulent i HR & Kommunikation Ringkøbing-Skjern Kommune

"Fantastisk oplægsholder"

Olu har været keynote speaker på den internationale dag, der afvikles for alle VIA uddannelsernes førsteårsstuderende. Han bidrager med gode pointer på den internationale dag, der har det interkulturelle møde som tema. Olu formidler meget kompetent, og de studerende giver rigtig gode tilbagemeldinger på hans oplæg. Han forstår at få humor og relevante gode historier flettet ind i sine oplæg. Vi anbefaler ham meget varmt som oplægsholder vedrørende emnet om det interkulturelle møde.

Anne Lise Voss
Uddannelsesleder. VIA Ergoterapeutuddannelsen, Campus Holstebro

"Jeg ser altid frem til vores samarbejde"

Olu har i vores samarbejde altid repræsenteret høj faglig kvalitet og refleksion med både gennemslagskraft, tydelig og nysgerrig kommunikation og ikke mindst ordentlighed. Jeg ser altid frem til vores samarbejde og giver hermed de bedste anbefalinger.

Maria Lund Madsen
Center Leder - Lemvig Kommune

"De studerende giver meget positive tilbagemeldinger"

Vi har en del gange haft Olu som gæstelærer til undervisningen på Socialrådgiveruddannelsen, VIA University College. De seneste år har han undervist på modulet, der har fokus på organisationer, hvor han har givet et oplæg om personprofiler. Han er en kompetent formidler, der leverer fagligt relevant stof, krydret med humor og egne erfaringer. De studerende har fået brugbar viden og giver meget positive tilbagemeldinger – også en del tid efter, de har modtaget hans undervisning. Jeg kan på det varmeste anbefale Olu Robbin-Coker som oplægsholder.

Alice Fredsgaard Thams
Lektor, Cand.Psych., International vejleder VIA Socialrådgiveruddannelsen, Campus Holstebro

"Olu fremmer personalets trivsel"

Olu tager udgangspunkt i at sætte fokus på forskelligheder i teamet. Han formår at vende forskelligheder til positive og udviklende konstruktioner. Samtidig formår Olu at skabe bevidsthed i teamet om nødvendigheden af det enkelte individs plads i det faglige team.
Olu er effektiv til at definere præcise arbejdspunkter i teamet og giver den faglige og personlige sparring, der sætter den ønskede proces i gang. Han udviser menneskelig og faglig indsigt samt respekt for den enkelte og for teamet som helhed.
Den faglige bevidsthed og faglige stolthed er han i stand til at udvikle, og det skaber vilje til at sætte fokus på selve kerneopgaven og engagement hos medarbejderen.

Carsten Hornshøj Poulsen & Line Rasmussen
Institutionsleder & Arbejdsmiljørepræsentant

"Jeg vil anbefale Olu til alle virksomheder!"

Efter teambuildingen er det nu muligt at tale åbent om hinandens personligheder (styrker) internt på kontoret. Vi er blevet klar over og har fået sat ord på vores forskellige personligheder, så vi kan arbejde positivt og respektfuldt med forskellighederne. Jeg var bekymret for, om der ville komme et praktisk udbytte af teambuilding. Det kom der i høj grad, resultatet er meget brugbart efterfølgende. Jeg vil anbefale Robco Consulting til alle virksomheder, der har medarbejdere, som skal samarbejde, har brug for professionelt at få sat ord på hinandens personligheder, så de kan bruges respektfuldt og konstruktivt til gavn for virksomheden og til gavn for medarbejdernes trivsel.

Henrik Lund
Statsautoriseret revisor, Klar Revision

"Den helt rette blanding af humor, alvor, teori og eksempler"

Vi har fået et sprog og nogle modeller for og til de omstændigheder og udfordringer, som vi står i. Både kollektivt og individuelt. Før var jeg bekymret for om oplæggene ramte plet i forhold til den brede målgruppe i organisationen, men stort set alle har taget noget med sig fra de workshops/oplæg, der har været. Det har været godt at hente "kendt" hjælp ind udefra. Jeg anbefaler Olu til alle store og små organisationer og individer, der står i forandringer, pres, mistrivsel eller bare har brug for en måde at tale om arbejdsliv på. Der har været den helt rette blanding af humor, alvor, teori og eksempler hver gang.

Line Simonsen
Rektor, VUC Holstebro-Lemvig-Struer

"Vi har fået større åbenhed i teamet og tydelighed i kommunikationen"

Vi har fået større åbenhed i teamet og tydelighed i kommunikationen. Før var jeg bekymret for om han kunne få alle med, men Olu har en evne til at sætte sig i både teamets og mit sted. Vi har også fået øget bevidsthed og fokus på teamsamarbejdet. Jeg kan anbefale Olu til ethvert team der gerne vil blive bedre sammen. Han er også sjov og hyggelig.

Anja Klok Schou
Leder af Den Boligsociale Helhedsplan, Lejerbo Holstebro

 

"Jeg vil anbefale Olu til afdelinger og medarbejdergrupper"

Vi har fået redskaber til håndtering af høje følelsesmæssige krav og fokusering på forebyggelse af stress og belastningssymptomer. Jeg var bekymret for at medarbejderne ikke havde overskud til at være positivt deltagende, men Olus' evne til, at formidle og motivere deltagerne, gjorde at vi har fået et fælles sprog for at tale om de følelsesmæssige krav og værktøjer til, at arbejde med dem. Jeg vil anbefale Olu til afdelinger og medarbejdergrupper der har samme udfordring - hvor krav har været for høje i en længere periode. God fornøjelse - Vi benytter også Olu til supervision og det er rigtig god kvalitet der ydes.

Lillian Skovby Storbank
Afdelingsleder, Holstebro Kommune, Familiesektionen

"Det bedste oplæg vi har haft udefra"

Olu holdt et oplæg for studerende om samarbejde i grupper, på alle vores uddannelser Oplægget var godt - noget nogle studerende refererer til som et af de bedste oplæg udefra de har haft. Flere studerende har henvist til oplægget/workshoppen, når gruppesamarbejder har været diskuteret - deltagerne synes udbyttet var stort. En god måde at tale med de studerende som samarbejde i grupper og en bekræftelse på at det kan betale sig at arbejde med samarbejde - også hvordan konflikter undgås eller løses. Oplægget var ikke kun godt på grund af det du sagde, men rigtig meget på grund af den måde du hold oplægget på. Du giver rigtig meget af dig selv i oplægget, du er ikke bange for at bruge gode eksempler og du har en rigtig god humor som griber de studerende, og får dem til at huske oplægget i meget lang tid.

Jeanette Hedegaard Nielsen
Lektor EAMV - Erhvervsakademi Midt Vest 

"Olu har en smittende gejst og engagement"

Vi har samarbejdet med Olu i mange forskellige sammenhænge og er aldrig blevet skuffet. Olu er god til at spore sig ind på, hvad vi har brug for. Olu er en nærværende og god formidler. Der er god veksling mellem faglige input, humoristiske indslag og inddragelse.
Olu har blandt andet hjulpet med udvikling af GRUS-materiale. Det har gjort, at vi rent faktisk har fået gennemført GRUS-samtaler i flere teams i vores center. GRUS-samtalerne har været et nyttigt supplement til de mere traditionelle MUS-samtaler. GRUS-samtalen har bidraget til at identificere, hvilke udviklingspunkter, der skulle arbejdes med og hvordan - og har dermed forbedret samarbejdet og kommunikationen i de enkelte teams. Det har alt i alt haft en positiv effekt på gruppedynamikken. Jeg var bekymret om vi rent faktisk fik udarbejdet et konkret materiale, der kunne anvendes i resten af organisationen.

Kristina Soltanizadeh Krohn
Centerleder Holstebro kommune, Center for social indsats  

"Olu brænder for det"

Selve udviklingsprocessen har åbnet op for muligheden for at skabe forandring – og forandringen er mærkbar – processen har bl.a. skabt åbenhed, forståelse for forskelligheder samt en større forståelse af, hvor vigtigt det kollegiale samarbejde er, når kerneopgaven skal løses. Inden vi startede samarbejdet, var jeg bekymret for hvordan processen ville blive modtaget hos medarbejderne, idet der tidligere har været forsøgt med ekstern konsulentbistand i forhold til arbejdsmiljøet. Men det har været fantastisk at opleve en erhvervspsykolog, som brænder lige så meget som mig selv for at sætte gang i en positiv udviklingsproces – til gavn for alle. Der var muligheden for sparring under hele processen, og jeg kunne træde uden for arenaen – og observere medarbejdergrupperne. Jeg vil anbefale Robco Consulting til organisationer, som kalder på en professionel og autentisk erhvervspsykolog.

Anette Overgaard Christensen
Afdelingsleder, Lemvig Døgncenter, Labyrinten

"Jeg vil anbefale Olu til ledere, medarbejderteams og organisationer""

Olu har hjulpet med ledelses sparring samt organisationsudvikling, hvor der udarbejdes et konkret "produkt" og der arbejdes med processer på forskellige niveauer - til gavn for både den enkelte og for organisationen som helhed.

I samarbejdet var der respekt - både i tilgangen/metoden som i kontaktfladen/relationen. Viden og problemløsning var også værdsat. Med Olu er der tale om et samarbejde præget af stor empati og indlevelsesevne. Der er tale om dygtighed og kreativitet i opgaveløsningen, og tilgangen er båret af respekt med glimt i øjet.

Jeg vil anbefale Olu til den enkelte leder - til et medarbejderteam - til organisationer der skal arbejde med organisationsudvikling.

Anette Holm
Socialchef, Holstebro Kommune

Vidensdeling & blogindlæg

Covid-19 senfølger på arbejdspladsen

Covid-19 har givet adskillige danskere ubehagelige senfølger, men arbejdspladser er også blevet ramt af senfølger i kølvandet på epidemien – de tager sig bare anderledes ud. Af erhvervspsykolog, Cand. Psych. Aut. Olu Robbin-Coker, Robco Consulting. 01/10/21 Corona...

Nyhedsbrevet for ledere

Ugentlige tips til en bedre kultur & trivsel i din organisation