Coaching & samtaler

Trives du, præsterer du nok også og omvendt – jeg coacher dig hele vejen

Præstations- og trivselssamtaler

Trives du som leder, træffer du formentlig gode beslutninger. Trives dine medarbejdere, præsterer I med tilsvarende sandsynlighed på et højt niveau, og I gør det sammen!

Jeg har coachet rigtig mange ledere, der ønsker at blive endnu bedre ledere, selv om de naturligvis også godt kan have ondt i trivslen.

Coachingen af ledere har vist mig, at en barriere for en positiv udvikling i organisationer kan ligge i mistrivsel blandt medarbejderne. Der kan være uendeligt mange årsager til mistrivsel som blandt andet stress, dårlig balance mellem privatliv og job osv. Den slags afdækker jeg som erhvervspsykolog typisk gennem personlige samtaler med disse medarbejdere. Gennem personlige samtaler får vi udfordringerne frem i lyset.

Så er det, at det hele begynder at gå op i en højere enhed, fordi høj trivsel blandt medarbejderne kan skabe albuerum til lederens fortsatte udvikling.

Snak med en person udefra

Har du behov for en samtale med en ekstern samtalepartner udenfor din organisation, er jeg rustet til at hjælpe dig videre via coaching og supervision. Jeg er også parat, hvis du har medarbejdere, som har behov for en professionel, personlig samtale med en person, som ikke er en del af organisationen.

Fra en leder til en anden

Lige meget, om vi taler leder sparring, stresscoaching, eller noget tredje, har jeg min værktøjskasse med. Jeg har selv været leder i en årrække og kender betydningen af leder sparring og coaching, og jeg har mange års erfaring i at hjælpe medarbejdere gennem personlige samtaler.

Fokus på din personlighedsprofil

Indimellem er det en fordel at udarbejde din egen personlighedsprofil, som kan hjælpe dig i din personlige udvikling. Det afhænger helt af, hvad der er udgangspunktet for vores dialog.

Ledercoaching

Vores mission er at hjælpe ledere med at designe en bedre fremtid for sig selv gennem executive coaching og lederudvikling. Vi hjælper dig med at udvikle dit personlige lederpotentiale og øge din bevidsthed om, hvordan du kan gøre en forskel for både din virksomhed og dine medarbejdere. Vi hjælper dig med at finde dit højere formål, frigøre dit fulde potentiale og lede med tillid i enhver situation.

Jeg vil give dig de nødvendige ledelsesfærdigheder og personlig profil til at håndtere udfordringer på arbejde, hjemme og i samfundet med succes. Vores lettilgængelige coachingprogram dækker alle nøgleemner og kombinerer bedste praksis med real-world-applikationer. Du vil få indsigt i, hvordan dine personlige tankemønstre påvirker både dig personligt og din lederadfærd. Du vil også lære at sætte dine egne mål, uanset om du er i begyndelsen af din karriere eller allerede etableret.

Performance coaching

Vores performancecoaching hjælper dig med at opnå dit fulde potentiale og maksimere din præstation. Vi skræddersyr vores tilgang til dine behov og mål.

Vi arbejder sammen med dig for at identificere dine styrker, udfordringer og personlige mål. Gennem coaching hjælper vi dig med at håndtere pres, træffe velovervejede beslutninger og optimere din tidsstyring. Vi styrker også dine kommunikations- og samarbejdsevner.

Vi hjælper dig med at bryde begrænsende overbevisninger og opbygge selvtillid og mentalt fokus. Vi skaber en plan for fortsat udvikling og præstationsforbedring, samtidig med at vi arbejder på at opnå en sund livsbalance.

Vores performancecoaching er baseret på forskning og kombinerer teori med praktiske værktøjer. Uanset om det er på arbejdet, i sporten eller andre områder af dit liv, hjælper vi dig med at nå dine mål og opnå vedvarende succes.

Trivselscoaching

Vi introducerer dig til principperne om “trivsel” og giver dig værktøjer, ideer og aktiviteter til at leve et sundere liv. Vi underviser i enkle og letforståelige metoder, der har dokumenterede resultater og hjælper dig med at overvinde personlige udfordringer og opnå mere trivsel og balance i livet.

Vores coaching er baseret på både traditionel og positiv psykologi forskning. Vi lærer dig at ændre dine indre arbejdsmodeller på en positiv måde, så du lettere kan opnå den trivsel, du ønsker. Du vil lære at håndtere stress, skabe en sund livsstil, opbygge tilfredsstillende relationer, finde meningsfuldhed og engagement i livet samt forbedre dit fysiske helbred og velvære.

Gruppecoaching

Jeg har omfattende erfaring med at støtte ledere og organisationer med at håndtere udfordringerne ved forandringsledelse. Jeg bringer en bred vifte af viden inden for arbejdsmiljøpsykologi, procesfacilitering og coaching/supervision.

Jeg hjælper enkeltpersoner og teams med at identificere deres nuværende situation, deres ønskede fremtid og udarbejde en fælles vision. Ved at arbejde med teams hjælper jeg dem med at udnytte deres eksisterende styrker og løse problemer gennem min erfaring med teambuilding, problemløsning og konfliktløsning.

Hør hvad mine kunder siger

"Olu er en fremragende formidler"

Olu holdt et oplæg for 50 medarbejdere med humor og stor indsigt i både arbejdslivets og privatlivets potentialer og udfordringer. Han er faglig funderet og en fremragende formilder. Olus tilgang tager udgangspunkt i at vi er hele mennesker der skal finde trivsel og mental sundhed. Hans passion for det gode arbejdsliv smitter af og inspirerer til at arbejde med de ting, der fylder og dræner. Med konkrete eksempler og vejledninger åbnede han vores øjne for, hvor problemerne viser sig og alle de muligheder der er for aktivt at forandre eller finde accept af vilkår.

Carsten Linde Sørensen
Skoleleder, Den Kristne Friskole i Holstebro

"Olu er meget nærværende"

Olu har flere gange holdt foredrag for vores arbejdsmiljøorganisation og i vores enheder. Olu er meget vidende, nærværende og humoristisk – såvel når han holder oplæg for 30 som for en fuld sal med 250 personer. Han har beriget os med oplæg under brede temaer som godt psykisk arbejdsmiljø og social kapital samt mere ”smalle” oplæg om alene-arbejde. Olu formår at give temaerne en faglig dybde uden at det bliver for teoretisk, derfor vil jeg varmt anbefale Olu!

Lotte Holck Jensen
HR-Udviklingskonsulent i HR & Kommunikation Ringkøbing-Skjern Kommune

"Fantastisk oplægsholder"

Olu har været keynote speaker på den internationale dag, der afvikles for alle VIA uddannelsernes førsteårsstuderende. Han bidrager med gode pointer på den internationale dag, der har det interkulturelle møde som tema. Olu formidler meget kompetent, og de studerende giver rigtig gode tilbagemeldinger på hans oplæg. Han forstår at få humor og relevante gode historier flettet ind i sine oplæg. Vi anbefaler ham meget varmt som oplægsholder vedrørende emnet om det interkulturelle møde.

Anne Lise Voss
Uddannelsesleder. VIA Ergoterapeutuddannelsen, Campus Holstebro

"Jeg ser altid frem til vores samarbejde"

Olu har i vores samarbejde altid repræsenteret høj faglig kvalitet og refleksion med både gennemslagskraft, tydelig og nysgerrig kommunikation og ikke mindst ordentlighed. Jeg ser altid frem til vores samarbejde og giver hermed de bedste anbefalinger.

Maria Lund Madsen
Center Leder - Lemvig Kommune

"De studerende giver meget positive tilbagemeldinger"

Vi har en del gange haft Olu som gæstelærer til undervisningen på Socialrådgiveruddannelsen, VIA University College. De seneste år har han undervist på modulet, der har fokus på organisationer, hvor han har givet et oplæg om personprofiler. Han er en kompetent formidler, der leverer fagligt relevant stof, krydret med humor og egne erfaringer. De studerende har fået brugbar viden og giver meget positive tilbagemeldinger – også en del tid efter, de har modtaget hans undervisning. Jeg kan på det varmeste anbefale Olu Robbin-Coker som oplægsholder.

Alice Fredsgaard Thams
Lektor, Cand.Psych., International vejleder VIA Socialrådgiveruddannelsen, Campus Holstebro

"Olu fremmer personalets trivsel"

Olu tager udgangspunkt i at sætte fokus på forskelligheder i teamet. Han formår at vende forskelligheder til positive og udviklende konstruktioner. Samtidig formår Olu at skabe bevidsthed i teamet om nødvendigheden af det enkelte individs plads i det faglige team.
Olu er effektiv til at definere præcise arbejdspunkter i teamet og giver den faglige og personlige sparring, der sætter den ønskede proces i gang. Han udviser menneskelig og faglig indsigt samt respekt for den enkelte og for teamet som helhed.
Den faglige bevidsthed og faglige stolthed er han i stand til at udvikle, og det skaber vilje til at sætte fokus på selve kerneopgaven og engagement hos medarbejderen.

Carsten Hornshøj Poulsen & Line Rasmussen
Institutionsleder & Arbejdsmiljørepræsentant

"Jeg vil anbefale Olu til alle virksomheder!"

Efter teambuildingen er det nu muligt at tale åbent om hinandens personligheder (styrker) internt på kontoret. Vi er blevet klar over og har fået sat ord på vores forskellige personligheder, så vi kan arbejde positivt og respektfuldt med forskellighederne. Jeg var bekymret for, om der ville komme et praktisk udbytte af teambuilding. Det kom der i høj grad, resultatet er meget brugbart efterfølgende. Jeg vil anbefale Robco Consulting til alle virksomheder, der har medarbejdere, som skal samarbejde, har brug for professionelt at få sat ord på hinandens personligheder, så de kan bruges respektfuldt og konstruktivt til gavn for virksomheden og til gavn for medarbejdernes trivsel.

Henrik Lund
Statsautoriseret revisor, Klar Revision

"Den helt rette blanding af humor, alvor, teori og eksempler"

Vi har fået et sprog og nogle modeller for og til de omstændigheder og udfordringer, som vi står i. Både kollektivt og individuelt. Før var jeg bekymret for om oplæggene ramte plet i forhold til den brede målgruppe i organisationen, men stort set alle har taget noget med sig fra de workshops/oplæg, der har været. Det har været godt at hente "kendt" hjælp ind udefra. Jeg anbefaler Olu til alle store og små organisationer og individer, der står i forandringer, pres, mistrivsel eller bare har brug for en måde at tale om arbejdsliv på. Der har været den helt rette blanding af humor, alvor, teori og eksempler hver gang.

Line Simonsen
Rektor, VUC Holstebro-Lemvig-Struer

"Vi har fået større åbenhed i teamet og tydelighed i kommunikationen"

Vi har fået større åbenhed i teamet og tydelighed i kommunikationen. Før var jeg bekymret for om han kunne få alle med, men Olu har en evne til at sætte sig i både teamets og mit sted. Vi har også fået øget bevidsthed og fokus på teamsamarbejdet. Jeg kan anbefale Olu til ethvert team der gerne vil blive bedre sammen. Han er også sjov og hyggelig.

Anja Klok Schou
Leder af Den Boligsociale Helhedsplan, Lejerbo Holstebro

 

"Jeg vil anbefale Olu til afdelinger og medarbejdergrupper"

Vi har fået redskaber til håndtering af høje følelsesmæssige krav og fokusering på forebyggelse af stress og belastningssymptomer. Jeg var bekymret for at medarbejderne ikke havde overskud til at være positivt deltagende, men Olus' evne til, at formidle og motivere deltagerne, gjorde at vi har fået et fælles sprog for at tale om de følelsesmæssige krav og værktøjer til, at arbejde med dem. Jeg vil anbefale Olu til afdelinger og medarbejdergrupper der har samme udfordring - hvor krav har været for høje i en længere periode. God fornøjelse - Vi benytter også Olu til supervision og det er rigtig god kvalitet der ydes.

Lillian Skovby Storbank
Afdelingsleder, Holstebro Kommune, Familiesektionen

"Det bedste oplæg vi har haft udefra"

Olu holdt et oplæg for studerende om samarbejde i grupper, på alle vores uddannelser Oplægget var godt - noget nogle studerende refererer til som et af de bedste oplæg udefra de har haft. Flere studerende har henvist til oplægget/workshoppen, når gruppesamarbejder har været diskuteret - deltagerne synes udbyttet var stort. En god måde at tale med de studerende som samarbejde i grupper og en bekræftelse på at det kan betale sig at arbejde med samarbejde - også hvordan konflikter undgås eller løses. Oplægget var ikke kun godt på grund af det du sagde, men rigtig meget på grund af den måde du hold oplægget på. Du giver rigtig meget af dig selv i oplægget, du er ikke bange for at bruge gode eksempler og du har en rigtig god humor som griber de studerende, og får dem til at huske oplægget i meget lang tid.

Jeanette Hedegaard Nielsen
Lektor EAMV - Erhvervsakademi Midt Vest 

"Olu har en smittende gejst og engagement"

Vi har samarbejdet med Olu i mange forskellige sammenhænge og er aldrig blevet skuffet. Olu er god til at spore sig ind på, hvad vi har brug for. Olu er en nærværende og god formidler. Der er god veksling mellem faglige input, humoristiske indslag og inddragelse.
Olu har blandt andet hjulpet med udvikling af GRUS-materiale. Det har gjort, at vi rent faktisk har fået gennemført GRUS-samtaler i flere teams i vores center. GRUS-samtalerne har været et nyttigt supplement til de mere traditionelle MUS-samtaler. GRUS-samtalen har bidraget til at identificere, hvilke udviklingspunkter, der skulle arbejdes med og hvordan - og har dermed forbedret samarbejdet og kommunikationen i de enkelte teams. Det har alt i alt haft en positiv effekt på gruppedynamikken. Jeg var bekymret om vi rent faktisk fik udarbejdet et konkret materiale, der kunne anvendes i resten af organisationen.

Kristina Soltanizadeh Krohn
Centerleder Holstebro kommune, Center for social indsats  

"Olu brænder for det"

Selve udviklingsprocessen har åbnet op for muligheden for at skabe forandring – og forandringen er mærkbar – processen har bl.a. skabt åbenhed, forståelse for forskelligheder samt en større forståelse af, hvor vigtigt det kollegiale samarbejde er, når kerneopgaven skal løses. Inden vi startede samarbejdet, var jeg bekymret for hvordan processen ville blive modtaget hos medarbejderne, idet der tidligere har været forsøgt med ekstern konsulentbistand i forhold til arbejdsmiljøet. Men det har været fantastisk at opleve en erhvervspsykolog, som brænder lige så meget som mig selv for at sætte gang i en positiv udviklingsproces – til gavn for alle. Der var muligheden for sparring under hele processen, og jeg kunne træde uden for arenaen – og observere medarbejdergrupperne. Jeg vil anbefale Robco Consulting til organisationer, som kalder på en professionel og autentisk erhvervspsykolog.

Anette Overgaard Christensen
Afdelingsleder, Lemvig Døgncenter, Labyrinten

"Jeg vil anbefale Olu til ledere, medarbejderteams og organisationer""

Olu har hjulpet med ledelses sparring samt organisationsudvikling, hvor der udarbejdes et konkret "produkt" og der arbejdes med processer på forskellige niveauer - til gavn for både den enkelte og for organisationen som helhed.

I samarbejdet var der respekt - både i tilgangen/metoden som i kontaktfladen/relationen. Viden og problemløsning var også værdsat. Med Olu er der tale om et samarbejde præget af stor empati og indlevelsesevne. Der er tale om dygtighed og kreativitet i opgaveløsningen, og tilgangen er båret af respekt med glimt i øjet.

Jeg vil anbefale Olu til den enkelte leder - til et medarbejderteam - til organisationer der skal arbejde med organisationsudvikling.

Anette Holm
Socialchef, Holstebro Kommune

Vidensdeling & blogindlæg

Covid-19 senfølger på arbejdspladsen

Covid-19 har givet adskillige danskere ubehagelige senfølger, men arbejdspladser er også blevet ramt af senfølger i kølvandet på epidemien – de tager sig bare anderledes ud. Af erhvervspsykolog, Cand. Psych. Aut. Olu Robbin-Coker, Robco Consulting. 01/10/21 Corona...

Nyhedsbrevet for ledere

Ugentlige tips til en bedre kultur & trivsel i din organisation