Stop stress & Styrk trivsel

Da vi lever i en verden hvor stress, sygefravær og produktivitetsudfordringer bliver mere og mere udbredte, holder jeg en workshop, hvor du får værktøjer til at forbygge stress, fremme trivsel og øge produktiviteten på din arbejdsplads.

Kun 5 pladser tilbage…

Nupark 51, 7500 Holstebro

D. 1. februar 2024 | Kl. 8:00-16.00

Hvad kan du forvente?

I løbet af denne 8-timers workshop bliver du introduceret for trivselstrekanter og hvordan de anvendes. Kurset er skræddersyet til arbejdspladser, der ønsker at være et skridt foran og forebygge udfordringer som rekrutteringsvanskeligheder og højt sygefravær.

t

Dyb forståelse af stress

Lær at identificere stress og dets udløsere både personligt og i
organisationen.

Genkend Symptomer

Bliv i stand til at opdage stresssymptomer hos dig selv og andre, og grib ind før det er for sent.

Brugbare strategier

Du får de bedste strategier og metoder til at skabe et sundere psykisk arbejdsmiljø.

w

Dialog og Case-Arbejde

Du får lov at arbejde med konkrete spørgsmål eller cases, og lærer at anvende teorien i praksis.

Bonus: 2 timers online workshop

Få yderligere sparring og svar på dine spørgsmål i en gratis opfølgende online session.

i

Materiale fra workshoppen

Inklusive slides fra præsentationen og yderligere bonusmateriale, som understøtter workshopindholdet.

Hvem henvender workshoppen sig til?

Hvem er workshoppen til?

Ledere

For de som ønsker at lede deres team med effektivitet og empati.

HR Konsulenter

Få de nødvendige redskaber til at opbygge og vedligeholde et sundt arbejdsmiljø.

Medarbejder-repræsentanter

Både fra private og offentlige sektorer, der søger værktøjer til at styrke teamets trivsel.

“Pengene er hurtigt tjent hjem igen”

– Vi har fået et sprog og nogle modeller for og til de omstændigheder og udfordringer, som vi står i. Både kollektivt og individuelt.

Før var jeg bekymret for om workshoppen ramte plet i forhold til den brede målgruppe i organisationen, men stort set alle har taget noget med sig fra de oplæg, der har været.

Jeg anbefaler Olu til alle store og små organisationer og individer, der står i forandringer, stress, pres, mistrivsel eller bare har brug for en måde at tale om arbejdsliv på. Pengene er hurtigt tjent hjem igen. Der har været den helt rette blanding af humor, alvor, teori og eksempler.

Kæmpe stor anbefaling!

Line Simonsen
Rektor, VUC Holstebro-Lemvig-Struer

Olu Robbin-Coker

Erhvervspsykolog

Workshop deltagere

Workshops

Bøger udgivet

Års erfaring

5 udfordringer

Oplever du disse udfordringer?

Mange ledere er frustrerede over højt sygefravær, opsigelser og manglende produktivitet på grund af medarbejder mistrivsel.

Hvis man ikke gør noget ved det psykiske arbejdsmiljø og medarbejdertrivsel, fortsætter man med at bøvle med disse 5 udfordringer.

r

Manglende engagement

Manglende engagement skader produktivitet og trivsel. En erhvervspsykolog identificerer årsager og øger motivation. 

r

Lav produktivitet

Lav produktivitet skyldes manglende motivation, ineffektive processer og uklare mål. En erhvervspsykolog analyserer arbejdsmiljøet, finder årsager og udvikler løsninger. Dette omfatter tidsstyring, kommunikation, teamsamarbejde og belønning for øget produktivitet.

r

Højt sygefravær

Højt sygefravær koster virksomheden og påvirker effektivitet og trivsel. En erhvervspsykolog identificerer årsager og reducerer det med trivselsprogrammer, stresshåndtering, work-life balance og sundhedsfremmende tiltag.

r

Lange sygemeldinger

Lange sygemeldinger belaster både medarbejder og virksomhed. En erhvervspsykolog hjælper med at håndtere og forebygge det med støtte og vejledning. Dette inkluderer tilpasning af opgaver/tid, rehabilitering og tilbagevendingsprogrammer.

r

Høj personale omskiftning

Høj personaleomsætning er en udfordring med høje omkostninger og tab af viden. En erhvervspsykolog analyserer årsager og udvikler strategier. 

Hør hvad tidligere deltagere siger

"Olu er en fremragende formidler"

Olu holdt et oplæg for 50 medarbejdere med humor og stor indsigt i både arbejdslivets og privatlivets potentialer og udfordringer. Han er faglig funderet og en fremragende formilder. Olus tilgang tager udgangspunkt i at vi er hele mennesker der skal finde trivsel og mental sundhed. Hans passion for det gode arbejdsliv smitter af og inspirerer til at arbejde med de ting, der fylder og dræner. Med konkrete eksempler og vejledninger åbnede han vores øjne for, hvor problemerne viser sig og alle de muligheder der er for aktivt at forandre eller finde accept af vilkår.

Carsten Linde Sørensen
Skoleleder, Den Kristne Friskole i Holstebro

"Olu er meget nærværende"

Olu har flere gange holdt foredrag for vores arbejdsmiljøorganisation og i vores enheder. Olu er meget vidende, nærværende og humoristisk – såvel når han holder oplæg for 30 som for en fuld sal med 250 personer. Han har beriget os med oplæg under brede temaer som godt psykisk arbejdsmiljø og social kapital samt mere ”smalle” oplæg om alene-arbejde. Olu formår at give temaerne en faglig dybde uden at det bliver for teoretisk, derfor vil jeg varmt anbefale Olu!

Lotte Holck Jensen
HR-Udviklingskonsulent i HR & Kommunikation Ringkøbing-Skjern Kommune

"Fantastisk oplægsholder"

Olu har været keynote speaker på den internationale dag, der afvikles for alle VIA uddannelsernes førsteårsstuderende. Han bidrager med gode pointer på den internationale dag, der har det interkulturelle møde som tema. Olu formidler meget kompetent, og de studerende giver rigtig gode tilbagemeldinger på hans oplæg. Han forstår at få humor og relevante gode historier flettet ind i sine oplæg. Vi anbefaler ham meget varmt som oplægsholder vedrørende emnet om det interkulturelle møde.

Anne Lise Voss
Uddannelsesleder. VIA Ergoterapeutuddannelsen, Campus Holstebro

"Jeg ser altid frem til vores samarbejde"

Olu har i vores samarbejde altid repræsenteret høj faglig kvalitet og refleksion med både gennemslagskraft, tydelig og nysgerrig kommunikation og ikke mindst ordentlighed. Jeg ser altid frem til vores samarbejde og giver hermed de bedste anbefalinger.

Maria Lund Madsen
Center Leder – Lemvig Kommune

"De studerende giver meget positive tilbagemeldinger"

Vi har en del gange haft Olu som gæstelærer til undervisningen på Socialrådgiveruddannelsen, VIA University College. De seneste år har han undervist på modulet, der har fokus på organisationer, hvor han har givet et oplæg om personprofiler. Han er en kompetent formidler, der leverer fagligt relevant stof, krydret med humor og egne erfaringer. De studerende har fået brugbar viden og giver meget positive tilbagemeldinger – også en del tid efter, de har modtaget hans undervisning. Jeg kan på det varmeste anbefale Olu Robbin-Coker som oplægsholder.

Alice Fredsgaard Thams
Lektor, Cand.Psych., International vejleder VIA Socialrådgiveruddannelsen, Campus Holstebro

"Olu fremmer personalets trivsel"

Olu tager udgangspunkt i at sætte fokus på forskelligheder i teamet. Han formår at vende forskelligheder til positive og udviklende konstruktioner. Samtidig formår Olu at skabe bevidsthed i teamet om nødvendigheden af det enkelte individs plads i det faglige team.
Olu er effektiv til at definere præcise arbejdspunkter i teamet og giver den faglige og personlige sparring, der sætter den ønskede proces i gang. Han udviser menneskelig og faglig indsigt samt respekt for den enkelte og for teamet som helhed.
Den faglige bevidsthed og faglige stolthed er han i stand til at udvikle, og det skaber vilje til at sætte fokus på selve kerneopgaven og engagement hos medarbejderen.

Carsten Hornshøj Poulsen & Line Rasmussen
Institutionsleder & Arbejdsmiljørepræsentant

"Jeg vil anbefale Olu til alle virksomheder!"

Efter teambuildingen er det nu muligt at tale åbent om hinandens personligheder (styrker) internt på kontoret. Vi er blevet klar over og har fået sat ord på vores forskellige personligheder, så vi kan arbejde positivt og respektfuldt med forskellighederne. Jeg var bekymret for, om der ville komme et praktisk udbytte af teambuilding. Det kom der i høj grad, resultatet er meget brugbart efterfølgende. Jeg vil anbefale Robco Consulting til alle virksomheder, der har medarbejdere, som skal samarbejde, har brug for professionelt at få sat ord på hinandens personligheder, så de kan bruges respektfuldt og konstruktivt til gavn for virksomheden og til gavn for medarbejdernes trivsel.

Henrik Lund
Statsautoriseret revisor, Klar Revision

"Den helt rette blanding af humor, alvor, teori og eksempler"

Vi har fået et sprog og nogle modeller for og til de omstændigheder og udfordringer, som vi står i. Både kollektivt og individuelt. Før var jeg bekymret for om oplæggene ramte plet i forhold til den brede målgruppe i organisationen, men stort set alle har taget noget med sig fra de workshops/oplæg, der har været. Det har været godt at hente “kendt” hjælp ind udefra. Jeg anbefaler Olu til alle store og små organisationer og individer, der står i forandringer, pres, mistrivsel eller bare har brug for en måde at tale om arbejdsliv på. Der har været den helt rette blanding af humor, alvor, teori og eksempler hver gang.

Line Simonsen
Rektor, VUC Holstebro-Lemvig-Struer

"Vi har fået større åbenhed i teamet og tydelighed i kommunikationen"

Vi har fået større åbenhed i teamet og tydelighed i kommunikationen. Før var jeg bekymret for om han kunne få alle med, men Olu har en evne til at sætte sig i både teamets og mit sted. Vi har også fået øget bevidsthed og fokus på teamsamarbejdet. Jeg kan anbefale Olu til ethvert team der gerne vil blive bedre sammen. Han er også sjov og hyggelig.

Anja Klok Schou
Leder af Den Boligsociale Helhedsplan, Lejerbo Holstebro

 

"Jeg vil anbefale Olu til afdelinger og medarbejdergrupper"

Vi har fået redskaber til håndtering af høje følelsesmæssige krav og fokusering på forebyggelse af stress og belastningssymptomer. Jeg var bekymret for at medarbejderne ikke havde overskud til at være positivt deltagende, men Olus’ evne til, at formidle og motivere deltagerne, gjorde at vi har fået et fælles sprog for at tale om de følelsesmæssige krav og værktøjer til, at arbejde med dem. Jeg vil anbefale Olu til afdelinger og medarbejdergrupper der har samme udfordring – hvor krav har været for høje i en længere periode. God fornøjelse – Vi benytter også Olu til supervision og det er rigtig god kvalitet der ydes.

Lillian Skovby Storbank
Afdelingsleder, Holstebro Kommune, Familiesektionen

"Det bedste oplæg vi har haft udefra"

Olu holdt et oplæg for studerende om samarbejde i grupper, på alle vores uddannelser Oplægget var godt – noget nogle studerende refererer til som et af de bedste oplæg udefra de har haft. Flere studerende har henvist til oplægget/workshoppen, når gruppesamarbejder har været diskuteret – deltagerne synes udbyttet var stort. En god måde at tale med de studerende som samarbejde i grupper og en bekræftelse på at det kan betale sig at arbejde med samarbejde – også hvordan konflikter undgås eller løses. Oplægget var ikke kun godt på grund af det du sagde, men rigtig meget på grund af den måde du hold oplægget på. Du giver rigtig meget af dig selv i oplægget, du er ikke bange for at bruge gode eksempler og du har en rigtig god humor som griber de studerende, og får dem til at huske oplægget i meget lang tid.

Jeanette Hedegaard Nielsen
Lektor EAMV – Erhvervsakademi Midt Vest 

"Olu har en smittende gejst og engagement"

Vi har samarbejdet med Olu i mange forskellige sammenhænge og er aldrig blevet skuffet. Olu er god til at spore sig ind på, hvad vi har brug for. Olu er en nærværende og god formidler. Der er god veksling mellem faglige input, humoristiske indslag og inddragelse.
Olu har blandt andet hjulpet med udvikling af GRUS-materiale. Det har gjort, at vi rent faktisk har fået gennemført GRUS-samtaler i flere teams i vores center. GRUS-samtalerne har været et nyttigt supplement til de mere traditionelle MUS-samtaler. GRUS-samtalen har bidraget til at identificere, hvilke udviklingspunkter, der skulle arbejdes med og hvordan – og har dermed forbedret samarbejdet og kommunikationen i de enkelte teams. Det har alt i alt haft en positiv effekt på gruppedynamikken. Jeg var bekymret om vi rent faktisk fik udarbejdet et konkret materiale, der kunne anvendes i resten af organisationen.

Kristina Soltanizadeh Krohn
Centerleder Holstebro kommune, Center for social indsats  

"Olu brænder for det"

Selve udviklingsprocessen har åbnet op for muligheden for at skabe forandring – og forandringen er mærkbar – processen har bl.a. skabt åbenhed, forståelse for forskelligheder samt en større forståelse af, hvor vigtigt det kollegiale samarbejde er, når kerneopgaven skal løses. Inden vi startede samarbejdet, var jeg bekymret for hvordan processen ville blive modtaget hos medarbejderne, idet der tidligere har været forsøgt med ekstern konsulentbistand i forhold til arbejdsmiljøet. Men det har været fantastisk at opleve en erhvervspsykolog, som brænder lige så meget som mig selv for at sætte gang i en positiv udviklingsproces – til gavn for alle. Der var muligheden for sparring under hele processen, og jeg kunne træde uden for arenaen – og observere medarbejdergrupperne. Jeg vil anbefale Robco Consulting til organisationer, som kalder på en professionel og autentisk erhvervspsykolog.

Anette Overgaard Christensen
Afdelingsleder, Lemvig Døgncenter, Labyrinten

"Jeg vil anbefale Olu til ledere, medarbejderteams og organisationer""

Olu har hjulpet med ledelses sparring samt organisationsudvikling, hvor der udarbejdes et konkret “produkt” og der arbejdes med processer på forskellige niveauer – til gavn for både den enkelte og for organisationen som helhed.

I samarbejdet var der respekt – både i tilgangen/metoden som i kontaktfladen/relationen. Viden og problemløsning var også værdsat. Med Olu er der tale om et samarbejde præget af stor empati og indlevelsesevne. Der er tale om dygtighed og kreativitet i opgaveløsningen, og tilgangen er båret af respekt med glimt i øjet.

Jeg vil anbefale Olu til den enkelte leder – til et medarbejderteam – til organisationer der skal arbejde med organisationsudvikling.

Anette Holm
Socialchef, Holstebro Kommune

Programmet

Deltag i workshoppen og vær med til at forme fremtiden for et sundere arbejdsmiljø. Sammen kan vi stoppe stress, styrke trivsel og skabe en mere produktiv og positiv arbejdsplads.

8:00 - 8:30: Morgenmad & netværk

Vi mødes til morgenmad i Nupark, hvor der vil være mulighed for at sige hej til de andre workshopdeltagere.

8:30 – 12:00: Intensivt fokus på at forstå stress

Hvad er stress, identifikation af udløsere og risikofaktorer i organisationen.

12:00 – 12:45: Frokostpause

Efter en session m stress, er det tid til frokost, hvor der igen er mulighed for at netværke.

w

12:45 – 16:00: Håndtering af stress

Dybdegående session om forebyggelse og håndtering af stress i organisationer,
inklusiv åben dialog og case-arbejde.

Stop stress & Styrk trivsel:

Én dags Workshop

Workshoppen begynder om

Day(s)

:

Hour(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

Praktisk information

Dato: 1/2-2024

Tidspunkt: Kl. 8:00-16:00

Sted: Nupark 51, 7500 Holstebro

Pris: 3.000 kr. ex. moms

Underviser: Olu Robbin-Coker

Ofte stillede spørgsmål (FAQ)

 

Hvem er workshoppen egnet til?

Denne workshop er ideel for ledere, HR-konsulenter og medarbejderrepræsentanter fra
både private og offentlige sektorer, der ønsker at forbedre stresshåndtering og øge trivslen
på arbejdspladsen.

Hvad vil jeg lære på workshoppen?

Du vil lære at identificere stress og dets årsager, genkende stresssymptomer, anvende effektive stresshåndteringsmetoder, og implementere bedste praksis for et sundere psykisk arbejdsmiljø.

Hvilke aktiviteter og metoder anvendes under workshoppen?

Workshoppen inkluderer teoretisk undervisning, interaktive øvelser som rollespil og cases,
gruppediskussioner, og en åben dialog om konkrete spørgsmål og udfordringer.

Hvad indeholder det supplerende materiale, jeg modtager?

Du vil modtage slides fra præsentationen og yderligere bonusmateriale, der støtter
indholdet i workshoppen og hjælper dig med at anvende det lærte i praksis.

Hvad koster det?

Workshoppen koster 3.000 kr. + moms, som inkluderer mad og forplejning hele dagen. 

Hvad er formålet med den opfølgende online workshop?

Den 2 timers opfølgende online workshop er designet til at give dig yderligere sparring,
besvare dine spørgsmål og hjælpe med at konsolidere din læring og anvende den i dit
arbejdsmiljø.

Hvordan tilmelder jeg mig workshoppen?

Tilmelding kan ske via vores hjemmeside [indsæt link]. Du vil finde alle detaljer om
tilmelding og betaling der.

Er der et begrænset antal pladser til workshoppen?

Ja, for at sikre en kvalitetsoplevelse for alle deltagere, er der kun 20 pladser. Det anbefales at tilmelde sig hurtigt for at sikre en plads.

Hvad hvis jeg har yderligere spørgsmål efter workshoppen?

Du er altid velkommen til at kontakte mig, med eventuelle opfølgende spørgsmål.

Mail: olu@robco.dk

Tlf.: 61 66 68 49

Nyhedsbrevet for ledere

Ugentlige tips til en bedre kultur & trivsel i din organisation