Personlige samtaler

Trives du, præsterer du nok også og omvendt – jeg coacher dig.

Præstations- og trivselssamtaler

Trives du som leder, træffer du formentlig gode beslutninger. Trives dine medarbejdere, præsterer I med tilsvarende sandsynlighed på et højt niveau, og I gør det sammen!

Jeg har coachet rigtig mange ledere, der ønsker at blive endnu bedre ledere, selv om de naturligvis også godt kan have ondt i trivslen.

 Coachingen af ledere har vist mig, at en barriere for en positiv udvikling i organisationer kan ligge i mistrivsel blandt medarbejderne. Der kan være uendeligt mange årsager til mistrivsel som blandt andet stress, dårlig balance mellem privatliv og job osv. Den slags afdækker jeg som erhvervspsykolog typisk gennem personlige samtaler med disse medarbejdere. Gennem personlige samtaler får vi udfordringerne frem i lyset.

 Så er det, at det hele begynder at gå op i en højere enhed, fordi høj trivsel blandt medarbejderne kan skabe albuerum til lederens fortsatte udvikling.

 Har du behov for en samtale med en ekstern samtalepartner udenfor din organisation, er jeg rustet til at hjælpe dig videre via coaching og supervision. Jeg er også parat, hvis du har medarbejdere, som har behov for en professionel, personlig samtale med en person, som ikke er en del af organisationen. Det løsner normalt op for mange snærende bånd, at der kommer en uvildig problemknuser.

 Lige meget, om vi taler leder sparring, stresscoaching, eller noget tredje, har jeg min værktøjskasse med. Jeg har selv været leder i en årrække og kender betydningen af leder sparring og coaching, og jeg har mange års erfaring i at hjælpe medarbejdere gennem personlige samtaler.

Indimellem er det en fordel at udarbejde din egen personlighedsprofil, som kan hjælpe dig i din personlige udvikling. Det afhænger helt af, hvad der er udgangspunktet for vores dialog.

KONTAKTOPLYSNINGER

Nupark 51, 7500, Holstebro

Z

CVR 42630764