Supervision & Teambuilding

Supervision og teambuilding er løsningen, hvis jeres møder har det med at gå i ring og ende i beslutninger med ringe opbakning hos deltagerne.

Supervision og teambuilding

Kender du det, at I sidder i et møde i jeres team og diskuterer fremtidige tiltag? Snakken går, og den går ofte i ring. Det er måske småt med enigheden, og ingen i teamet føler, at de hver for sig kan stå 100 procent bag den eventuelle beslutning. Her er supervision eller gruppecoaching fantastiske værktøjer, fordi vi fokuserer på hver enkelt medarbejders rolle i den overordnede plan.

Arbejdsglæde og motivation

Det er et faktum, at supervision og gruppecoaching forbedrer medarbejdernes arbejdsglæde og motivation. De bliver kort og godt gladere og mere effektive, når de gennem supervision og coaching løftes ud af de vanlige roller. Nogle medarbejdere går hver især rundt med egne udfordringer. Det kan være, han eller hun er blevet ramt af demotivation, hvilket kan gå ud over effektivitet og trivsel. Det er ikke nødvendigvis noget, man har lyst til at fortælle sin chef. Via supervision og coaching kan den slags sagtens overvindes. Jeg ved det, for jeg har som erhvervspsykolog oplevet det på mange arbejdspladser.

Teambuilding

Teambuilding burde være et grundelement i alle organisationers mindset. Gode interne relationer skaber et godt fællesskab. Det giver normalt et godt arbejdsmiljø, og så er vejen banet for et effektivt team, der opnår resultater. Der skal til gengæld ikke megen dårlig kommunikation eller konflikt til, før samarbejdet kommer på prøve. Her er dialog og konflikthåndtering oplagte redskaber i det enkelte team. Jeg bruger også teamprofilværktøjer i visse situationer, når jeg arbejder med teambuilding, gruppecoaching og supervision.

KONTAKTOPLYSNINGER

Nupark 51, 7500, Holstebro

Z

CVR 42630764