Fra foredrag til kursus

Du vælger selv det niveau af viden, du ønsker!

Stress er desværre blevet et stort problem på mange danske arbejdspladser. Konsekvensen er ofte mistrivsel, højt sygefravær og et uforholdsmæssigt stort antal opsigelser blandt medarbejderne. Derfor er det vigtigt for enhver medarbejder såvel som enhver organisation at kunne forebygge stress og håndtere den, hvis den allerede er blevet et problem. Robco Consulting tilbyder jer mere viden om stress, men på forskellige niveauer lige fra foredraget til deciderede kurser på flere dage.

Overskrifter er:

Z
Mere viden om stress
Z
Forstå stress
Z
Genkend stresssymptomer hos kolleger og dig selv
Z
Forstå årsagerne til stress – privat og i jobbet
Z
Forebyg og håndter stress relateret til jobbet
Z
Reducer stressfaktorer ved hjælp af strategier og metoder
Z
Teknik i problemknusning, hvor problemet er forbundet med stress så som bl.a. angst, depression og lavt selvværd mm.
De forskellige niveauer gælder også for alle de andre kompetenceområder. Stress er her blot et eksempel. Ring eller mail til mig og fortæl om jeres specifikke behov for udvikling. Jeg kan også sammensætte helt specielle forløb, hvor mine forskellige kompetenceområder kommer i spil.

XS

Med et foredrag på 1½-2 timer får I en definition på arbejdsrelateret stress. I lærer, hvilke stresssymptomer man skal være opmærksom på hos individet eller i organisationen. Forskellige organisatoriske risikofaktorer, som kan øge risikoen for stress hos de ansatte, bliver beskrevet. Foredraget kommer også ind på, hvordan man kan arbejde med robusthedsfaktorer som en måde at forebygge stress og fremme trivslen på.

S

I en workshop bliver der plads til at se på risikofaktorer for stress på den konkrete arbejdsplads. Vi tager udgangspunkt i krav-ressource-modellen og drøfter, hvordan trivslen kan fremmes og stressniveauet mindskes ved at fokusere på de ressourcer, virksomheden allerede har.

M

En temadag indeholder også en introduktion til stress og viser forskellige måder, man kan opdage og undersøge stress hos medarbejderne. Der sættes fokus på de stressfremkaldende faktorer på arbejdspladsen, og personalet hjælpes gennem en dialog om, hvordan man kan sætte trivsel på dagsorden og mindske stressniveauet. Der er også mulighed for at prøve konkrete stresshåndterings øvelser.

L – For arbejdspladser

Kurset løber over 2-3 dage. Det er målrettet arbejdsmiljørepræsentanter, tillidsrepræsentanter, ledere og ansatte med en særlig rolle i stress- og trivselsarbejdet. I får en mere dybdegående indføring i definitioner af stress, modeller for forståelse af stress og kendskab til metoder til kortlægning af stress. Der bliver god tid til at diskutere og planlægge, hvordan I vil arbejde med stresshåndtering og trivselsfremme på arbejdspladsen. Måske vil I planlægge en screening eller en intervention. Kurset tilrettelægges efter arbejdspladsens behov. Det kan være en god mulighed at holde kurset på to sammenhængende dage og med en opfølgningsdag efter en måneds tid. 

XL – For individer

Her er der tale om et forløb over fire dage. Det giver dybdegående indføring i definitioner af stress, modeller for forståelse af stress og kendskab til metoder til kortlægning af stress. Der er afsat god tid til at diskutere og planlægge, hvordan der skal arbejdes med stresshåndtering og trivselsfremme på arbejdspladsen. Desuden vil deltagerne lære forskellige grundlæggende coachingmetoder, som kan bruges i arbejdet med forebyggelse og håndtering af stress på arbejdspladsen. Maksimalt deltagerantal: 20.

XL2 – For arbejdspladser

En udvidet version af XL- forløbet over fire eller flere dage. XL2 kan designes efter jeres præcise behov.

Skræddersyede kurser til din arbejdsplads!

Sammen finder vi frem til jeres præcise behov.

Lad os tage en snak om jeres ønsker og behov.

Jeg er klar til at svare på spørgsmål:

KONTAKTOPLYSNINGER

Nupark 51, 7500, Holstebro