Udvikling & kompetence

Højt sygefravær, stress og andre dårligdomme i organisationen er typiske indsatsområder for erhvervspsykologen med mange års erfaring. Jeg har gode løsninger.

Udvikling og kompetence

Min grundlæggende opskrift på organisatoriske udfordringer er: 1. Kortlægning af udfordringen, 2. Analyse og 3. Gennemførelse af de besluttede tiltag. Som konsulent bidrager jeg med at igangsætte og følge de processer, der for eksempel medfører forandringer i organisationen.

Min tilgang til stort set alle udviklingsprocesser følger principperne i Robco Consultings helt egen læringsplatform, FLASKE-modellen. Det er en effektiv model, som sikrer en langtidsholdbar læring. Du kan læse mere om modellen lige her

 Konkrete eksempler på udviklingsprocesser, workshops og kurser, jeg gennemfører:

Konfliktmægling, konflikthåndtering og dialogmøder

Uenighed i en organisation kan være befordrende for udviklingen, men kammer den over og bliver til en konflikt, kan det være ødelæggende. Konflikter på arbejdspladsen koster kort og godt penge – ofte mange penge, og ingen trives i konflikter. Jeg har ofte ageret konfliktmægler og skabt en win-win situation.

Stresshåndtering og reduktion af sygefravær

Stress er blevet en af tidens allerstørste syndere, og den kan have så mange årsager, at det næsten ikke nytter at opremse dem, men stress kan kortlægges og diagnosticeres og i de fleste tilfælde løses. Stresshåndtering er det enkeltområde, jeg oftest har rådgivet om igennem de senere år.

Udviklingskursus for ledere

Som leder skal du mestre en lang række discipliner. Nogle falder dig let, mens du føler dig på mere usikker grund på andre områder. Det rigtige overblik, det rette fokus. Ofte vil du få et godt udbytte af at dele din verden med mig.

Individuel eller gruppecoaching med person- og teamprofiler

Enhver arbejdsplads har mange forskellige persontyper, som samarbejder mere eller mindre godt. Det betyder ikke, at to meget forskellige typer ikke kan arbejde sammen. Tværtimod. Til gengæld er det i de fleste tilfælde en fordel, at man får kendskab til hinandens profiler. På den måde får man en større forståelse for hinanden. Typiske forskelle i medarbejderskaren er de udadvendte (ekstroverte) kontra de mere stille, eftertænksomme typer (introverte).

Trivselstrekanter

Her ser vi på trivsel, robusthed og stresshåndtering. Trivselstrekanten omfavner hele dit liv – det professionelle, det private og det personlige liv. Her lærer du, hvordan trivselstrekanten kan hjælpe dig i dit liv.

Produktivitet

Som andet her i livet kan den gå op, og den kan gå ned. Jeg involveres naturligvis oftest, hvis den begynder at gå ned. Udfordringen skal selvfølgelig analyseres. Den kan have mange årsager. Manglende effektivitet, dårlig intern kommunikation, manglende motivation osv., men et godt sted at kigge hen til en start er kerneopgaven eller kerneydelsen. Holder I jer til kerneopgaven eller yder I lidt mere, som ikke kan aflæses i produktiviteten?

Resiliens og robusthed

Egentlig betyder de to ord det samme. I dag har begreberne fået en lidt negativ klang, fordi nogen mener, det handler om, at en medarbejderstab skal kunne holde til at yde mere og mere. Antager man en mere positiv opfattelse af begrebet, er resiliens et udtryk for en organisations evne til at kunne håndtere forandringer i en verden, hvor forandringer nærmest er blevet et livsvilkår for os alle. Jeg har hyppigt undervist i emnet.

Forandringsledelse

Disciplinen, som jeg også underviser i, flugter godt med resiliens og robusthed, men forandringsledelse er meget mere end det. Forandringer kan være alt fra besparelser over effektiviseringer, sammenlægninger, omstruktureringer og til helt nye arbejdsområder. Forandringer skal kommunikeres rigtigt og rettidigt ud i organisationen, hvis medarbejderne skal adoptere de nye forhold på den optimale måde. Jeg har undervist adskillige arbejdspladser i denne øvelse.

Psykisk arbejdsmiljø

I takt med, at stress er begyndt at fylde mere og mere som årsag til fravær på de danske arbejdspladser, begynder mange at sætte lighedstegn mellem stress og psykisk arbejdsmiljø. Men det holder ikke. Det psykiske arbejdsmiljø er meget mere end det. Det kan også handle om mobning, trusler om vold, seksuel chikane, udbrændthed og mange andre dårligdomme. Et dårligt psykisk arbejdsmiljø er gift for organisationen, og det skal elimineres med det samme. Jeg har arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø lige siden den dag, jeg tog min eksamen.

KONTAKTOPLYSNINGER

Nupark 51, 7500, Holstebro