Konflikthåndtering

lær det eller få hjælp
Konflikthåndtering er ikke et så brandvarmt emne, som det burde være. Arbejdspladser landet over oplever nemlig, og desværre, at interne konflikter koster dem penge. Konflikthåndtering er faktisk et godt ord, for konflikter kan sagtens være medvirkende til en positiv udvikling i og med, at den kan fremme innovationen på arbejdspladsen, når meninger brydes. Omvendt kan den dræbe al kreativitet og trivsel i organisationen, hvis den kommer ud af kontrol. Højt sygefravær kan være en af advarselslamperne. Det samme kan mange opsigelser. Konflikterne skal håndteres – ikke nødvendigvis elimineres.

Konfliktløsning

Selv om konflikter, der handler om faglige uenigheder, altså i sig selv godt kan være konstruktive, er det værd at bemærke, at konfliktløsning er et vigtigt værktøj under begrebet konflikthåndtering. De tekniske uenigheder to medarbejdere imellem kan nemlig sagtes udarte til personlige konflikter, hvor man populært beskrevet går efter manden og ikke bolden. Konflikter opstår ikke bare mellem medarbejdere eller mellem medarbejdere og chefer. De opstår over alt i samfundet. Håndtering og løsning af konflikter burde faktisk komme på skoleskemaet allerede tidligt i folkeskolen.

Et eksempel

To medarbejdere på en institution for udsatte borgere har et forskelligt afsæt i arbejdet. Den ene gør alt, hvad hun kan for at hjælpe borgerne med stort og småt. Den anden mener, hun bedst kan hjælpe borgerne ved at forsøge at få dem til at blive lidt mere selvstændige. Hun synes kollegaen gør borgerne en bjørnetjeneste ved hele tiden at nurse dem. Omvendt synes kollegaen, at det er udtryk for manglende empati, hvis man ikke gør sig umage med at hjælpe dem med alle tænkelige problemer. Begge vil borgerne det bedste, men de er uenige, og den uenighed kan vokse sig så stor og udvikle sig til et personligt fjendskab, der reelt kan ende med, at den ene er nødt til at sige op.

Konflikt trappen

Der findes mange forskellige kurser og uddannelser i konflikthåndtering. Mange arbejdspladser uddanner egne medarbejdere med kompetencer i at håndtere konflikter. Andre vælger at søge hjælp. Her er jeg hos Robco Consulting klar med min egen tilgang , der blandt andet benytter den såkaldte konflikt trappe. Meget forenklet handler den om, at en konflikt i bund og grund har udgangspunkt i en uenighed om en bestemt sag. Håndteres uenigheden ikke i tide, vil den typisk vokse og udvikle sig til en personlig konflikt, som udvikler sig med ødelæggende kraft. Lige som med sygdom kan en konflikt udvikle sig til at være umulig at løse, hvis den ikke håndteres på nogle af trappens nederste trin. Kontakt mig endelig – gerne så hurtigt som muligt – hvis du oplever en konflikt, der bevæger sig hastigt op ad konflikttrappens trin.

Lad os tage en snak om jeres ønsker og behov.

Jeg er klar til at svare på spørgsmål:

KONTAKTOPLYSNINGER

Nupark 51, 7500, Holstebro