Psykisk arbejdsmiljø

Investering i et godt psykisk arbejdsmiljø er godt for mennesker og bundlinjen.
Psykisk arbejdsmiljø har jeg arbejdet med lige siden den dag, jeg dimitterede som Cand.psych fra Aarhus Universitet. Det er der flere grunde til. En af dem er, at et dårligt psykisk arbejdsmiljø er gift for enhver organisation. Udfordringen skal løses straks.

Bedre arbejdsmiljø

Mit grundlæggende arbejde med det psykiske arbejdsmiljø inddeler jeg normalt i tre faser:
Z
Vi kortlægger den aktuelle udfordring.
Z
Dernæst analyserer vi os frem til løsninger.
Z
Med baggrund i analysen gennemfører vi forbedringerne.
Som konsulent bidrager jeg med at sætte de nødvendige processer i gang, som skal skabe trivsel og sikre et godt psykisk arbejdsmiljø. Min indsats er forankret i de nyeste forskningsresultater på området. Det er vel at mærke resultater, som allerede har bevist deres formåen i det praktiske arbejde på diverse arbejdspladser.

Mere end stress

I takt med, at stress er begyndt at fylde mere og mere som årsag til fravær på de danske arbejdspladser, begynder mange at sætte lighedstegn mellem stress og psykisk arbejdsmiljø. Men det holder ikke. Det psykiske arbejdsmiljø er meget mere end det. Det kan også handle om mobning, trusler om vold, seksuel chikane, udbrændthed og mange andre dårligdomme.

Forebyggelse, håndtering og behandling

Det bedste er naturligvis at forebygge alvorlige problemer med arbejdsmiljøet, så eventuelle krænkelser, mobning, chikane, stress, sygemelding, konflikter etc. tages i opløbet. Er skaden sket, skal situationen håndteres straks, de opstår. Desværre sker det, at et dårligt psykisk arbejdsmiljø ikke identificeres og håndteres i tide. Det kan være arbejdspladser, hvor der har været et langvarigt, dårligt psykisk arbejdsmiljø, som belaster medarbejderne. Her kan behandling af medarbejdere komme på tale. Robco Consulting er klar med ekspertise i alle scenarier. 

Konkrete gevinster

Psykisk arbejdsmiljø i top er en vindersag, fordi I opnår en række fordele. Her er oplistet nogle af dem:

I får mindre stress blandt medarbejderne.
Sygefraværet bliver reduceret.
Færre siger op i utide.
Trivslen på arbejdspladsen øges.
Produktiviteten ryger i vejret.
Flere engagerede medarbejdere.

Kontakt mig for en skræddersyet løsning til netop jeres behov

Lad os tage en snak om jeres ønsker og behov.

Jeg er klar til at svare på spørgsmål:

KONTAKTOPLYSNINGER

Nupark 51, 7500, Holstebro