Referencer

Vi har, som henholdsvis arbejdsmiljørepræsentant og leder, samarbejdet i flere sammenhænge med Olu, og vi vil især fremhæve fem punkter, der beskriver hans arbejde:

  • Han tager udgangspunkt i at sætte fokus på forskelligheder i teamet. Han formår at vende forskelligheder til positive og udviklende konstruktioner. Samtidig formår Olu at skabe bevidsthed i teamet om nødvendigheden af det enkelte individs plads i det faglige team.
  • Olu er effektiv til at definere præcise arbejdspunkter i teamet og giver den faglige og personlige sparring, der sætter den ønskede proces i gang.
  • Han udviser menneskelig og faglig indsigt samt respekt for den enkelte og for teamet som helhed.
  • Den faglige bevidsthed og faglige stolthed er han i stand til at udvikle, og det skaber vilje til at sætte fokus på selve kerneopgaven og engagement hos medarbejderen.
  • Som person er han empatisk, humoristisk, tillidsvækkende. Det medfører både den faglige selvtillid hos den enkelte samt selvindsigt. Samlet set fremmer det personalets trivsel.
Carsten Hornshøj Poulsen, Institutionsleder

Line Rasmussen, Arbejdsmiljørepræsentant

Vi fik glæde af Olu, da han holdt et oplæg om Team Building. Olu var en meget spændende og god oplægsholder ikke mindst fordi, han meget præcist kunne pege på, hvad vi havde brug for i vores team for at få et bedre samarbejde. Han var i det hele taget utrolig god til at få budskabet ud til os.

Tiaheswery Thiaharaja

Koordinator hos Holstebro Bydelsmødre

Vi har en del gange haft Olu Robbin-Coker som gæstelærer til undervisningen på Socialrådgiveruddannelsen, VIA University College. De seneste år har han undervist på modulet, der har fokus på organisationer, hvor han har givet et oplæg om personprofiler. Han er en kompetent formidler, der leverer fagligt relevant stof, krydret med humor og egne erfaringer. De studerende har fået brugbar viden og giver meget positive tilbagemeldinger – også en del tid efter, de har modtaget hans undervisning. Jeg kan på det varmeste anbefale Olu Robbin-Coker som oplægsholder.

Alice Fredsgaard Thams

Lektor, Cand.Psych., International vejleder VIA Socialrådgiveruddannelsen, Campus Holstebro

Olu har i vores samarbejde altid repræsenteret høj faglig kvalitet og reflektion med både gennemslagskraft, tydelig og nysgerrig kommunikation og ikke mindst ordentlighed. Jeg ser altid frem til vores samarbejde og giver hermed de bedste anbefalinger.”

Maria Lund Madsen

Center Leder - Lemvig Kommune

Olu Robbin-Coker har været keynote speaker på den internationale dag, der afvikles for alle VIA uddannelsernes førsteårsstuderende. Han bidrager med gode pointer på den internationale dag, der har det interkulturelle møde som tema. Olu formidler meget kompetent, og de studerende giver rigtig gode tilbagemeldinger på hans oplæg. Han forstår at få humor og relevante gode historier flettet ind i sine oplæg. Vi anbefaler ham meget varmt som oplægsholder vedrørende emnet om det interkulturelle møde.

Anne Lise Voss

Uddannelsesleder. VIA Ergoterapeutuddannelsen, Campus Holstebro

Olu Robbin-Coker har flere gange holdt foredrag for vores arbejdsmiljøorganisation og i vores enheder.

Olu er meget vidende, nærværende og humoristisk – såvel når han holder oplæg for 30 som for en fuld sal med 250 personer.

Han har beriget os med oplæg under brede temaer som godt psykisk arbejdsmiljø og social kapital samt mere ”smalle” oplæg om alene-arbejde.

Olu formår at give temaerne en faglig dybde uden at det bliver for teoretisk, derfor vil jeg varmt anbefale Olu.

Lotte Holck Jensen

HR-Udviklingskonsulent i HR & Kommunikation Ringkøbing-Skjern Kommune

Olu holdt et oplæg for 50 medarbejdere med humor og stor indsigt i både arbejdslivets og privatlivets potentialer og udfordringer. Han er faglig funderet og en fremragende formilder. Olus tilgang tager udgangspunkt i at vi er hele mennesker der skal finde trivsel og mental sundhed. Hans passion for det gode arbejdsliv smitter af og inspirerer til at arbejde med de ting, der fylder og dræner. Med konkrete eksempler og vejledninger åbnede han vores øjne for, hvor problemerne viser sig og alle de muligheder der er for aktivt at forandre eller finde accept af vilkår.
Carsten Linde Sørensen

Skoleleder, Den Kristne Friskole i Holstebro

KONTAKTOPLYSNINGER

Nupark 51, 7500, Holstebro