Resilient ledelse

Produktivitet og trivsel på FLASKE

Produktivitet og trivsel er ikke hinandens modsætninger! Tværtimod er det faktisk ikke særligt svært at lære, hvordan du som leder kan medvirke til at forbedre præstationerne i din organisation uden at gå på kompromis med trivslen. Det er dét, jeg kalder resilient ledelse.
Udviklingsforløbet ”Resilient ledelse”, jeg skræddersyr til lige nøjagtig din arbejdsplads, er netop tilrettelagt, så du opnår disse færdigheder. Oven i købet baserer vi undervisningen på vores helt egen undervisningsplatform, FLASKE-modellen. Den er garant for, at du fremadrettet kommer til at bruge dine nye færdigheder i praksis hjemme på arbejdspladsen. Så tag din hverdag og dens udfordringer med ind i forløbet.

Hvor mange har ikke prøvet at komme topmotiveret hjem fra en workshop eller et kursus, og så melder dagligdagen sig ellers med alle dens sædvanlige udfordringer. Stille og roligt dropper den nye viden ud af din bevidsthed. Sådan bliver det ikke, når vi anvender FLASKE-modellen. Jeg kalder det langtidsholdbar læring. Blandt andet bidrager en læringsmakker til at holde dig på sporet. Det samme gør hjemmeopgaver med smartmål. Desuden præsenteres du for en række teknologiske hjælpemidler.

Resilient ledelse henvender sig til alle ledere, som gerne vil udvikle sig og arbejde med produktivitet og trivsel i praksis. Undervisningsplanen kan justeres op eller ned afhængig af ambitionsniveauet og ressourcerne på din arbejdsplads. Jeg er klar ved telefonen, hvis du har spørgsmål.

Din vinkel er måske:

Z
Jeg vil gerne udvikle mig som leder
Z
Jeg ønsker en mere praktisk tilgang til lederudvikling med fokus på hverdagens udfordringer
Z
Jeg vil gerne lære nogle overordnede principper, der kan guide min ledelse
Z
Jeg ønsker at genopfriske nogle kendte ledelsesprincipper
Z
Jeg vil gerne lære sammen med andre, der kender mine udfordringer og kan støtte mig
Z
Jeg ønsker mig et ledelsesforløb, som giver mig praktisk anvendelige færdigheder
Forløbet henvender sig til såvel nye som erfarne ledere. Vigtigst er det, at du er interesseret i udvikling som leder.

Oversigt

Du får et kombineret gruppe coaching/supervision- og undervisningsforløb:

Z

6 dage med 4 ugers interval imellem – 7 timers undervisning hver gang

Z

Maksimalt 12 deltagere.

Z
3 timers workshop
Z
2×1 times coaching/supervision på et emne. Alle får mindst en seance, så du bliver også fokusperson en af dagene.
Z
Mulighed for at tilkøbe en til en coaching/supervision.

Dagsprogram

Kl. 8.30 – 12.00 Workshop – oplæg, øvelse og diskussion

Kl. 12.45 – 15.00 2 x Gruppe coaching/supervision
Kl. 15.00 – 15.30 Hjemmeopgave med smartmål
Z

Dag 1 – Introduktion

Selvevaluering og målsætning for forløbet
Udviklings- og forandringsprincipper – FLASKE-modellen.

Z

Dag 2 – Coaching og mødeledelse

Effektive møder
Ledelse baseret coaching
Z

Dag 3 – Ledelsesmodeller og ledelsesstil

At definere ledelse
Situationsbestemt ledelse
Lederens evne til at skifte mellem forskellige ledelsesstile
Z

Dag 4 – Trivsel og produktivitet

Trivsel – stressforebyggelse og håndtering
Produktivitet – planlægning, prioritering og målsætning
Z

Dag 5 – Kommunikation, feedback og konflikthåndtering

Kommunikation og feedback
Konfliktforebyggelse og håndtering
Z

Dag 6 – Opsamling

Genopfriskning af læring
Langsigtet målsætning

Kort om Resilient ledelse

Z
Input om forskellige ledelseskoncepter og værktøjer
Z
Øvelser, så du konkret prøver at anvende værktøjerne
Z
Din aktuelle udfordring vil blive endevendt via sagsfokuseret coaching/supervision
Z
Vi udveksler erfaringer
Z
Smart mål – find dit eget, relevante område, du gerne vil udvikle dig i.
Z
Én af de øvrige deltagere bliver DIN læringsmakker, der støtter dig og hjælper dig på læringsrejsen.
Z
Der findes masser af teknologiske hjælpemidler, som holder dig på sporet. Vi gennemgår en række af dem

FLASKE-modellen

FLASKE-modellen, der sikrer din langtidsholdbare læring, har seks faser. Her beskrevet i stikord. Videoen er mere detaljeret.

Z

Forpligtelse.

Du skal forpligte dig til at lære noget. Det skal selvfølgelig være læring, der har et formål. Noget der er relevant og en gevinst for dig. Hvorfor vil du lære?
Z

Læring

Her handler det om fakta og teori – helt konkret. Du får konkrete værktøjer og øvelser, der understøtter den opgave, du vil løse.
Z

Anvendelse

Det hjælper ikke noget, hvis det hele kun handler om teori. Du skal anvende din nye viden på konkrete og praktiske opgaver i din hverdag og øve dig.
Z

Støtte

Når du lærer nyt og skal anvende det i praksis, indebærer det nye vaner – ny adfærd. Her er en læringsmakker og teknologiske hjælpemidler vigtige for, at du holder dig på sporet.
Z

Kontinuitet

Hvis du bare siger stop, ”nu er forløbet forbi”, bliver resultatet ikke langtidsholdbart. Du skal blive ved med at bruge din læring igen og igen og igen. Ellers glemmer du. ”Use it or loose it”
Z

Evaluering

Lav en plan, hvor du løbende ser på, hvor du står i forhold til de dem første faser. Hvis dine mål er urealistiske – så laver du en ny og mere realistisk plan.

Kursusleder – Olu Robbin-Coker

der er grundlægger af Robco Consulting, er ekspert i stress og trivsel. Han har udviklet workshoppen og kurset. Det er også ham, der bliver ankermand på begge forløb. Olu er erhvervspsykolog med en fortid i Afrika, England og Skotland, men er i dag bosiddende i Holstebro. I en årrække arbejdede han i konsulenthuset Human House i Holstebro med speciale i psykisk arbejdsmiljø samt ledelses- og organisationsudvikling. I dag arbejder han indenfor en række felter som coaching og supervision, ledercoaching og udvikling, organisationsudvikling og forandringsledelse, psykisk arbejdsmiljø, procesfacilitering, konflikthåndtering, stresshåndtering, teambuilding og arbejdet med personlighedsprofiler som MBTI og EQI 2.0

KONTAKTOPLYSNINGER

Nupark 51, 7500, Holstebro