Trivselstrekanter

tackler højt sygefravær og dårlig trivsel

Manglen på arbejdskraft presser de kolleger, der er tilbage. Sygefraværet, primært stressrelateret, skyder i vejret. Corona pandemien har ikke gjort det bedre. Alt sammen tegner det billedet af en ond cirkel med større og større diameter. Det er den dårlige nyhed. Den gode er, at situationen kan forebygges og endda kureres.
Hos Robco Consulting har jeg udviklet to forløb, der minimerer eller eliminerer jeres risiko for at miste medarbejdere til sygdom eller opsigelse. Begge forløb, som vi efter aftale skræddersyr til lige nøjagtig din arbejdsplads, er baseret på vores eget koncept: Trivselstrekanter, der skaber robusthed, forebygger stress og fremmer trivslen på arbejdspladsen.
Helt basalt handler det om at blive i stand til at opdage stress – hos sig selv eller kollegerne – i tide vel at mærke. Stresssymptomer er der masser af.

Workshop

En 4 timer lang workshop introducerer dig til trivselstrekanter og viser dig, hvordan du kan anvende dem. Workshoppen retter sig først og fremmest til arbejdspladser, der endnu ikke har oplevet rekrutteringsvanskeligheder eller er ved at drukne i sygefravær, men som gerne vil forebygge en sådan situation.

Pris 12.000 kr

for op til 16 medarbejdere (max deltagerantal) ekskl. moms med indtil 1 times kørsel hver vej.

Kursus

Kurset på 6 x 4 timer henvender sig først og fremmest til arbejdspladser, der allerede nu oplever vanskeligheder med at fastholde medarbejderne og døjer med et højt sygefravær. Her får du en meget grundig indføring i alle aspekter af trivselstrekanter. Undervisningen er bygget op omkring Robco Consultings helt egen læringsmodel: FLASKE-modellen.

Pris 60.000 kr

for op til 20 medarbejdere (max deltagerantal) ekskl. moms og transport.

Fællesnævner for de to forløb. Du:

Z

Får mere viden om stress

Z
Lærer hjælpsomme modeller at kende til at forstå stress
Z
Vil være i stand til at genkende stresssymptomer hos dig selv og andre
Z
Kan mestre nogle effektive metoder til at reducere stress symptomer med
Z
Får en hel række stressreduktionsstrategier at vælge imellem
Z
Vil forstå årsagerne til stress i privatliv og på arbejdet
Z
Bliver i stand til at forebygge og håndtere arbejdsrelateret stress
Z
Kan håndtere strategier og metoder til at reducere eksterne stressfaktorer
Z
Undervises i teknikker til at tackle problemer, der er forbundet med stress som f.eks.: angst, depression, panik, dårlig søvn, dårligt velvære, lav selvtillid og lavt selvværd.

Workshoppen bliver en blanding af oplæg, diskussion, øvelser med mulighed for at stille spørgsmål.

Kurset er naturligvis langt mere omfattende end workshoppen. En af forskellene er den nævnte FLASKE-model, der ikke mindst betyder, at du lynhurtigt kommer til at anvende din nye viden i praksis hjemme på din egen arbejdsplads. Du tager kort og godt din hverdag og dens udfordringer med ind på kurset. Den bliver en del af dit pensum, som du finder lige her.

Kort om trivselstrekanter

Vi arbejder med trekanter på de tre livsområder, der omslutter og definerer livet – nemlig det professionelle, private og personlige liv.
Z
Den professionelle trivselstrekant handler om arbejdslivet, og her spørger vi ind til din oplevelse af forskellige aspekter af dit arbejdsliv
Z
Den private drejer sig om forholdene til familien og venner, samt forhold som sikkerhed, økonomi og sygdom
Z
Den personlige trivselstrekant handler om dig og din krop, tanker og adfærd
Som hele mennesker har vi behov for en integreret indsats, der tager sig af det hele menneske. Trivselstrekanter har præcis den tilgang.

FLASKE-modellen

FLASKE-modellen er lig med langtidsholdbar læring. Den har seks faser. Her beskrevet i stikord. Du kan finde mere viden lige her. Du kan også med fordel give en video om modellen et kig. Den finder du her.

Z

Forpligtelse.

Du skal forpligte dig til at lære noget.
Z

Læring

Her handler det om fakta og teori – helt konkret.
Z

Anvendelse

Anvend din nye viden på konkrete og praktiske opgaver i din hverdag.
Z

Støtte

En læringsmakker og smarte apps holder dig på sporet.
Z

Kontinuitet

Du skal blive ved med at bruge din læring igen og igen og igen. Ellers glemmer du. ”Use it or loose it”
Z

Evaluering

Lav en plan, hvor du løbende ser på, hvor du står i forhold til de første faser.

Sagt om Trivselstrekanter:

Olu holdt et oplæg for 50 medarbejdere med humor og stor indsigt i både arbejdslivets og privatlivets potentialer og udfordringer. Han er faglig funderet og en fremragende formilder. Olus tilgang tager udgangspunkt i at vi er hele mennesker der skal finde trivsel og mental sundhed. Hans passion for det gode arbejdsliv smitter af og inspirerer til at arbejde med de ting, der fylder og dræner. Med konkrete eksempler og vejledninger åbnede han vores øjne for, hvor problemerne viser sig og alle de muligheder der er for aktivt at forandre eller finde accept af vilkår.

Carsten Linde Sørensen

Skoleleder Den Kristne Friskole i Holstebro

Kursusleder – Olu Robbin-Coker

der er grundlægger af Robco Consulting, er ekspert i stress og trivsel. Han har udviklet workshoppen og kurset. Det er også ham, der bliver ankermand på begge forløb. Olu er erhvervspsykolog med en fortid i Afrika, England og Skotland, men er i dag bosiddende i Holstebro. I en årrække arbejdede han i konsulenthuset Human House i Holstebro med speciale i psykisk arbejdsmiljø samt ledelses- og organisationsudvikling.

KONTAKTOPLYSNINGER

Nupark 51, 7500, Holstebro