Workshops og foredrag

der gør en forskel på din arbejdsplads!

Jeg holder workshops og foredrag indenfor alle mine kompetenceområder. De kan grupperes i fem hovedområder:

Z
Forandring og organisationsudvikling
Z
Ledelse
Z
Trivsel og psykisk arbejdsmiljø
Z
Kommunikation
Z
Samarbejde
Under hvert hovedområde kan jeg gå i dybden med mere specifikke emner, og I bestemmer selv, om I ønsker at binde an med en workshop på to til syv timer, eller I hellere vil nøjes med en smagsprøve på emnet i form af et ca. halvanden timers langt foredrag.
Foredrag består normalt af et længere oplæg med mulighed for, at deltagerne kan stille spørgsmål til sidst. Workshops er typisk en blanding af oplæg, drøftelser, øvelser og masser af muligheder for at stille spørgsmål.
Såvel workshops som foredrag kan arrangeres på jeres egen arbejdsplads eller i Nupark i Holstebro, hvor Robco Consulting har domicil. Er jeres behov særligt stort, kan emnerne udfoldes i temadage eller egentlige kurser på såvel virksomhedsplan som på individ niveau. Fra foredrag til kursus er der naturligvis et stykke vej. Med stress som eksempel har jeg beskrevet forskellene, hvis du klikker lige her.

Herunder en række eksempler. Næsten alle emner kan bygges op som foredrag eller workshops:

Trivselstrekanter

På en og samme tid skaber trivselstrekanter robusthed, fremmer arbejdspladsens trivsel og er et instrument, der kan sørge for, at I undgår stress. Trivselstrekanter er Robco Consultings eget koncept, som allerede er benyttet på mange arbejdspladser. Populært beskrevet handler det om at lære, hvordan man får øje på stress. Det gælder stress hos sig selv, men det gælder også kolleger.

Konkret:

Du får mere viden om stress
Du lærer at forstå stress
Vil forstå årsagerne til stress i privatliv og på arbejdet
Bliver i stand til at forebygge og håndtere arbejdsrelateret stress
Undervises i teknikker til at tackle problemer, der er forbundet med stress som f.eks.: angst, depression, panik, dårlig søvn, dårligt velvære, lav selvtillid og lavt selvværd.

Stress, forandring og kulturchok

I en verden, der ændrer sig hurtigt, taler mange om stress og forandring. Har du også oplevet forskellige forandringer på dit arbejde, f.eks. omstrukturering, besparelser eller et nyt computersystem? Har du selv søgt et job, hvor der blandt andet står, at ”ansøgere skal være forandringsparate”? Vil du have hjælp til at forbygge stress på din arbejdsplads? Vil du være bedre til at trives under forandringer, både på dit arbejde og i privatlivet? Her ser vi på, hvordan jeg selv har håndteret stress og forandringer – især den store forandring at flytte til Danmark.

Konkret:

Forståelse for sammenhæng mellem stress og forandring
Værktøj til at håndtere stress
Forklaring på, hvad forandring gør ved mennesker
Konkrete modeller om stress og forandring
Tips til at øge din forandringsparathed og reducere stress
Bedre evner til at håndtere forandring

Resiliens, robusthed og stressforebyggelse

I en verden, der og stiller flere og flere krav til os, har vi brug for en fremgangsmåde og nogle redskaber til at kunne trives på arbejde. Det handler om at forstå, hvordan et arbejde med høje følelsesmæssige krav kan påvirke os, og hvordan resiliensbegrebet og tilhørende værktøjer kan give os en metode og konkrete redskaber til at håndtere de udfordringer, der kommer, så vi trives på vores arbejde og undgår stress og udbrændthed.

Konkret:

Hvad er vigtigt for vores trivsel på arbejde?
Hvordan bliver vi påvirket af forskellige belastningsfaktorer på arbejde?
Hvordan kan vi forbygge og håndtere stress og udbrændthed?
Hvad kan jeg gøre for at booste min resiliens/robusthed?

Anerkendende kommunikation og feedback

Det handler om, hvordan kommunikation af vigtig for samarbejde og fælles løsning af kerneopgaven. Vi vil undersøge hvordan personlighed påvirker kommunikationsstil og kigge på nogle generelle kommunikationsprincipper med særlig fokus på en anerkendende tilgang til kommunikation. Vi vil også lære om, hvordan feedback kan bidrage til godt samarbejde og læring.

Konkret:

Hvad fremmer god kommunikation?
Hvordan hænger personlighed og kommunikation sammen?
Hvordan kan jeg sige ting på en god måde?
Hvilke faktorer påvirker kommunikation og feedback?
Hvordan kan jeg give og modtage konstruktiv feedback?

Samarbejde i teams

Her stiller vi skarpt på, hvordan forskellighed bliver til en styrke frem for et problem. Der er fokus på, hvordan vi bygger relationelle broer gennem gensidig respekt for individuelle forskelligheder og god kommunikation. Vi vil også undersøge, hvad der er vigtig for velfungerende teams. Målet er blandt andet, at deltagerne bliver bedre til at samarbejde og til social støtte. Produktivitet, løsning af kerneopgaven, engagement, kommunikation og færre konflikter er andre overskrifter.

Konkret:

Bedre samarbejde
Bedre social støtte
Færre konflikter
Bedre produktivitet
Bedre løsning af kerneopgaven
Større engagement og team ånd
Forbedret kommunikation

Gode kolleger er guld værd

Her sætter jeg fokus på stærke arbejdsfællesskaber og deres betydning for den mentale sundhed. Arbejdspladsen kan skabe rammerne for, at arbejdsglæde er muligt. Men det er altid den enkelte kollega, der har ansvaret for egen trivsel og som har pligt til at tage medansvar for den fælles trivsel. I kommer til at høre lidt om, hvad der er vigtig for vores mental sundhed, og hvordan dine kolleger kan være guld værd i forhold til psykisk arbejdsmiljø og trivsel.

Konkret:

Hvad handler trivsel og arbejdsglæde om?
Hvilke vigtige faktorer påvirker trivsel og arbejdsglæde?
Hvordan kan social støtte bidrage til trivsel og arbejdsglæde?
Hvordan kan jeg være guld værd for min kollega?

Fra verdens fattigste land til verdens lykkeligste – Den gode integration

Jeg tager jer med på en spændende og lærerig rejse gennem de tre kulturer, jeg har gjort til mine: Sierra Leone, Danmark og Storbritannien. Foredraget er en personlig fortælling om integration, tilpasning og kulturelle forskelligheder. Der er fokus på konkret læring om og tips til, hvordan man kan bidrage til den gode integration, samt hvordan man kan integreres i det danske samfund uden at miste sin identitet. Det bliver en blanding af historie, personlige eksempler, modeller og ideer til den gode integration.

Konkret:

Perspektiver på, hvorfor konflikter og misforståelse opstår i mødet med anderledes kulturer
Værktøjer til bedre samarbejde med folk der er anderledes end dem selv.
Inspiration til og forståelse for den gode integration
Motivation til at arbejde positivt med integration
En opmuntrende og humoristisk tilgang til integration
Hvordan man modtager og hjælper andre med at integrere sig

Følelsesmæssige krav og konflikthåndtering

I en verden, der stiller flere og flere krav til os, har vi brug for nogle redskaber til at kunne trives på arbejde – især når vi arbejder med mennesker. Her ser vi på, hvordan et arbejde med høje følelsesmæssige krav kan påvirke os, og hvordan konflikthåndtering i teori og praksis kan give os en fremgangsmåde og konkrete redskaber til at håndtere de udfordringer, der kommer.

Konkret:

Hvad er vigtigt for vores trivsel på arbejde?
Hvordan kan krav og ressource modeller hjælp os til at håndtere pres
Hvordan bliver vi påvirket af følelsesmæssige krav og relationer på arbejde?
Hvordan kan vi forstå konflikter?
Hvordan kan vi forebygge og håndtere konflikter?

Håndtering af forandringer

I en verden, hvor forandring bliver både et vilkår og en nødvendighed, har vi brug for nogle redskaber til at kunne trives på arbejde. De skal kunne ruste deltagerne til at kunne forstå deres reaktion på forandringer som individer, men også som en gruppe. De vil blandt andet lære, hvordan vi kan finde fodfæste og spille med i forandringen, så vi kan trives på vores arbejde trods forandringerne.

Konkret:

Hvordan bliver jeg som individ påvirket af forandringer?
Hvordan bliver vi som organisation påvirket af forandringer?
Skal man altid forvente modstand mod forandringer?
Hvordan kan vi håndtere forandringer, så vi forbygger mistrivsel?
Hvordan kan forskellige modeller (f.eks Prosci® ADKAR® Model) hjælpe til at fremme både personlig og organisatorisk forandring?

Svære samtaler

Mange af os har jobs, hvor det er nødvendigt at gennemføre svære samtaler ansigt-til-ansigt eller i telefonen. Det kan være samtaler, der ender i personlig kritik og ubehagelige konflikter. Her ser jeg på, hvordan og hvorfor, vi bliver belastet af svære samtaler. Vi vil undersøge psykisk arbejdsmiljø faktorer som konflikter, vold og trusler, høje følelsesmæssigt krav og krænkende handlinger. Vi ser på, hvordan vi kan forbygge og håndtere svære samtaler gennem bl.a. konflikthåndterings- og assertive kommunikationsprincipper.

Konkret:

Hvordan og hvorfor bliver vi belastet af svære telefonsamtaler
Hvordan kan vi forbygge og håndtere svære telefonsamtaler
Hvad kan vi gøre for at reducere belastningssymptomer?
Hvordan kan vi hjælpe hinanden efter en svære samtale ved brug af psykisk førstehjælp principper

Positiv psykologi

Begrebet positiv psykologi er udviklet af den amerikanske psykolog og forfatter Martin Seligmann. Efter flere års forskning i depression, besluttede han sig for at forske mere i lykke, fordi han nok blev klogere på depression, men ikke fandt nøglen til, hvordan man komme ud af depressionen og oplever livsglæden. Det har resulteret i en hel masse ny forskning, der har fortalt os om nøglen til velvære og lykke. Dette foredrag vil hjælpe dig til at få mere ud af dit liv og lære dig at være positiv.

Konkret:

Hvad handler positiv psykologi om, og hvordan kan det hjælpe dig?
Hvad giver trivsel og livsglæde?
Hvilke faktorer er vigtige for livsglæde?
Hvordan kan, flow, mindfulness mm. forbedre min livskvalitet?
Hvordan kan jeg finde mening både i privatliv og på arbejde?

Trivsel og jobcrafting: Skab dit eget arbejdsmiljø

I dagens arbejdsmarked er der mange faktorer, der påvirker vores trivsel – f.eks. relationer arbejdsopgaver og forandring. Forskning inden for psykisk arbejdsmiljø har været optaget af, hvad det er, der gør en forskel. Det har vist sig, at jobcrafting blandt andet kan fremme trivsel og være forbyggende i forhold til mistrivsel og stress. Jobcrafting er de fysiske og kognitive forandringer, den enkelte foretager i forhold til sine arbejdsopgaver og de relationelle grænser i arbejdet. Der er tre fokusområder: Opgaven: Forandringer i de faktiske arbejdsopgaver. Kognitivt: De kognitive grænser i forståelsen af eget arbejde. Socialt: De interpersonelle grænser i forhold til arbejdets udførelse.

Konkret:

Hvad handler trivsel om?
Hvad siger positiv psykologi om trivsel
Hvilke vigtige faktorer påvirker trivsel?
Hvad er jobcrafting?

Psykisk førstehjælp

Formålet er her, at deltagerne bliver i stand til at forebygge eftervirkningerne fra en aktuel hændelse og forebygge psykiske belastninger på længere sigt.
Det er også en del af formålet, at den enkelte medarbejder eller leder skal opleve, at han eller hun er klædt på til at kunne tage hånd om en kriseramt kollega ved bl.a. at mestre psykisk førstehjælp.

Konkret:

Kendskab til forskellen på stress og traumatisk stress
I stand til at yde nødvendig psykisk førstehjælp
Definitionen på en krise
Hvilke krisereaktioner og symptomer kan forventes
Hjælp til kollega, udsat for en traumatisk hændelse
Hvornår er der brug for professional krisehjælp

Lad os tage en snak om jeres ønsker og behov.

Jeg er klar til at svare på spørgsmål:

KONTAKTOPLYSNINGER

Nupark 51, 7500, Holstebro